Wydarzenie, które odbyło się w dniach 7 oraz 8 listopada zgromadziło w jednym miejscu cztery Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego, jakimi są: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja. Celem spotkania była rozmowa o przyszłości województwa oraz określenie kluczowych przedsięwzięć, które należy zrealizować w perspektywie lat 2021-2027, jak również monitoring Regionalnej Strategii Innowacji WP na lata 2014-2020.

7 listopada odbył się pierwszy dzień Metapanelu, który podzielony był na dwie części. Podczas części pierwszej grono specjalistów wygłosiło swoje prezentacje. Część druga polegała na pracy w grupach roboczych ds. inteligentnych specjalizacji.                             

Moderatorem grupy roboczej ds. Motoryzacji był Pan Ryszard Jania, Prezes Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na następujące zagadnienia:

1.   Jaka jest specyfika rozwoju branży, w ramach której działa reprezentowany przez Pana/Panią podmiot?

2.  Jakie instrumenty finansowe/formy/kierunki interwencji powinny być zastosowane dla lepszego stymulowania rozwoju innowacyjności regionu w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji?

3.   Projekty kluczowe/strategiczne dla branż kluczowych na okres po 2020 roku.

Drugiego dnia spotkania odbyło się podsumowanie, podczas którego zaprezentowane zostały efekty dyskusji.

Innowacje – to jeszcze wybór czy już konieczność?

60% dużych firm deklaruje zapowiedź szybkiego wzrostu w obszarze innowacji i wydatków na B+R. 56% wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania strategii B+R+I. Innowacje stanowią siłę napędową wzrostu organizacji, a dział R&D to klucz do ich sukcesu.

Znakomici eksperci z działów R&D i innowacji, m.in. z firm takich jak: Budimex, Ikea Retail, Innovatika, Siemens, Fortum, Santander, Cognifide, Maspex, Veolia, Santander, Polkomtel podczas 2. Forum Research & Innovation pokażą jak zbudować indywidualną mapę badań i rozwoju dla produktów i usług, na którą składają się elementy takie jak:

 • Strategia i kultura innowacji: jak zbudować kulturę innowacji w firmie i sprawić, by dział R&D był źródłem jej transformacji
 • Partnerstwa strategiczne: sposoby wykorzystywania nauki i doświadczeń innych organizacji w działaniach R&D
 • Sztuczna Inteligencja i Digital: wpływ AI i cyfrowych technologii na badania
 • Ekologia: jak firmy zmieniają swoje modele biznesowe w oparciu o nowe regulacje prawne
 • Lider Innowacji: budowa zespołu zaangażowanego w projekty B+R+I
 • Klient, myślenie projektowe i inne procesy: techniki rozwoju produktów, które spełniają oczekiwania klientów 
 • Zapraszamy do udziału w forum w dniach 13‑14 listopada 2019 w Warszawie  Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Wszystkie szczegóły, program, lista prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.pb.pl/konferencje/2-research-innovation-forum-2abd34f4-d367-4c9a-9402-63dbac9d8fd9?utm_source=klas&utm_medium=article&utm_campaign=k_research

W dniach 10-12 października 2019r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się wydarzenie poświęcone motoryzacji, transportowi, logistyce oraz produkcji przemysłowej. Była to doskonała okazja aby spotkać liderów oraz ekspertów z branży motoryzacyjnej, producentów oraz przedstawicieli władz.

Wydarzenie rozpoczęło się od Kongresu, który podzielony był na panele tematyczne. W panelach udział wzięli specjaliści z branży, m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wraz z gośćmi – przedstawicielami klastra AcStyria z Austrii.

Podczas panelu otwierającego, który zgromadził wielu odbiorców dyskutowano na temat inteligentnych specjalizacji Podkarpacia oraz perspektywach rozwoju w branży automotive i transportowej. W debacie udział wzięli m.in. Prezes Stowarzyszenia WSM Ryszard Jania, Christoph Müller - Dyrektor Sektora Motoryzacyjnego Styryjskiego Klastra AcStyria, Michał Bałakier - Dyrektor Generalny DKV EURO SERVICE Polska oraz Wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek jak również Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

1zdj

Fot. archiwum prywatne

Panel I dotyczący modelu współpracy polskich i europejskich klastrów motoryzacyjnych na rzecz modernizacji przemysłowej poprowadził Luk Palmen, przedstawiciel Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Udział w Panelu wzięła również Kerstin Draxler – Dyrektor Marketingu i Współpracy Międzynarodowej klastra AcStyria oraz Maciej Ślęzak – Dyrektor Biura Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

2zdjFot. archiwum prywatne

Panel II poświęcony był dyskusji na temat szans i zagrożeń przemysłu motoryzacyjnego po rewolucji w mobilności. W debacie udział wzięli specjaliści w tej dziedzinie, Prezes Federal-Mogul Gorzyce – Adam Krępa, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Krzysztof Zaręba , Rafał Staciwa – Dyrektor Zakupów FCA Purchasing Poland, Krzysztof Kucharczak – Dyrektor Centrum Technicznego BWI Group w Krakowie oraz Marek Ryczko – Dyrektor BorgWarner, Członek Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

Tematem trzeciego Panelu był system kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Prowadzącym panel jak również prelegentem był Prezes Ryszard Jania. Przedstawił prezentację, w której zawarte zostały projekty realizowane przez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – DRIVES, mający na celu stworzenie nowych zawodów z możliwością ich certyfikacji oraz PAMISZ – projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego założeniem jest praktyczna nauka zawodu z branży automotive.

                W dniach 11-12 października podczas Targów Stowarzyszenie WSM prezentowało swoją ofertę wraz z pięcioma firmami członkowskimi. Na stoisku obecni byli przedstawiciele firm: BorgWarner, BWI, Firma TARAPATA, Superior Industries Production Poland oraz Team Prevent Polska, którzy promowali swoje produkty wzbudzając zainteresowanie osób przybyłych do G2A Areny.

3zdjFot. archiwum prywatne

Wszystkim uczestnikom targów dziękujemy za przybycie.

W dniach 25-26 września odbyła się kolejna edycja Kongresu AUTOCONTACT w Graz (Austria).

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego członkowie Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny mogli uczestniczyć w przedsięwzięciu zrzeszającym przedsiębiorców branży motoryzacyjnej. AUTOCONTACT to największe wydarzenie automotive w Austrii, organizowane przez klaster AcStyria. Jest to doskonała okazja do wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięli przedstawiciele Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, BWI Group, TEKNIA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Plan ramowy Kongresu obejmował zwiedzanie fabryki VENTREX Automotive - pioniera w dziedzinie elektronicznych regulatorów ciśnienia w pojazdach napędzanych gazem ziemnym i liderem na rynku w zakresie sprężarek do foteli obrotowych z zawieszeniem pneumatycznym, panele dyskusyjne, wystawę handlową oraz networking. Zakres tematyczny paneli obejmował wyzwania i perspektywy producentów samochodów i dostawców, prezentację samochodu elektrycznego firmy Byton jak również postępujący proces digitalizacji przemysłu motoryzacyjnego.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Tokio odbył się szczyt „Japan - Central Eastern Europe Investment Awards and Summit”, podczas ktorego firma Pilkington Automotive Poland została wyróżniona w kategorii „Najlepszy inwestor branży motoryzacyjnej”.
Nagrodę odebrali Ryszard Jania, Country Manager NSG Group w Polsce wraz z Munehiro Hosonumą, Dyrektorem ds. Planowania Korporacyjnego.

Gala wręczenia nagród poprzedzona była całodniowym panelem dyskusyjnym, podczas którego omawiano kluczowe czynniki, którymi kierują się japońskie firmy inwestujące w Europie Środkowo-Wschodniej. W wydarzeniu wzięło udział prawie 150 gości, w tym ponad 50 japońskich firm prowadzących działalność w Europie lub planujących ekspansję w tej części świata. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) są coraz częściej uznawane za główne miejsce inwestowania japońskich firm w takich branżach, jak motoryzacja, produkcja, high-tech, usługi biznesowe i energetyczne. Oprócz Polski, japońskie firmy coraz częściej dostrzegają także potencjał inwestycyjny Węgier, Czech, Rumunii i Słowacji.

Trwa realizacja jednego ze sztandarowych projektów klastra w ramach programu Podkarpackiej Akademii Motoryzacji. Projekt o nazwie  PAMISZ dotyczy stworzenia  innowacyjnych programów nauczania na kierunkach dedykowanych branży automotive.   Praktyki i staże nauczycieli w światowych  przedsiębiorstwach motoryzacyjnych z jednej strony, a z drugiej wyposażanie szkół zawodowych w sprzęt oraz wysażenie pozwalające wypsażać przyszłe kadry gospodarki w wiedzę i umiejętności bazujące na najnowszych rozwiazaniach technologicznych to zaledwie część celów jakie stawia sobie ten projekt.  Jego misją jest doprowadzenie do zmian w programch nauczania w szerszej skali tak,  aby uczniowie opuszczający te szkoły mogli znajdować pracę (i oczywiście zarobki) w standardach XXI wieku. W projekcie będzie uczestniczyć 177 uczniów oraz   38 nauczycieli  z 5 szkół najlepszych zawodowych regionu wspierjących branżeę motoryzacyjną. Ponadto, działaniami projektu objęto międzynarodowe korporacje motoryzacyjne, które wspóltworzą innowacyjne kierunki nauczania. 

Ale  to dopiero początek - Podkarpacka Akademia Motoryzacja  to szyld pod którym przygotowywana jest cała seria projektów kształtujących myślenie techniczne i pasję pracy z najbardziej zaawansowanymi technologiami niemal od przedszkola. 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jako jedyny przedstawiciel Polski reprezentuje nasz kraj oraz branżę motoryzacyjną w międzynarodowym projekcie partnerskim finansowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską. Nasz klaster uczestniczy w tym przedsięwzięciu od momentu formowania się jego koncepcji, poprzez złożony proces przygotowania aplikacji, zwycięstwo w konkursie dotacyjnym, a obecnie ciągłe zaangażowanie w realizację tego 4-letniego projektu o wartości przekraczającej 4 miliony EURO. Nasz zespół jest jednym z 24 partnerów (przedsiębiorstwa automotive, uniwersytety technologiczne, europejskie klastry motoryzacyjne oraz instyticje otoczenia biznesu) z 12 krajów europejskich od Wielkiej Brytani  po Maltę. 

Celem projektu jest sprostanie wyzwaniom określonym w dokumencie GEAR 2030 - który można traktować jako europejską strategię rozwoju automotive. Owocem tego projektu będzie zbudowanie precyzyjnie określonego systemu kompetencyjnego obejmującego aktualne zawody oraz zawody które muszą dopiero powstać, aby zapewnić konkurencyjność firm europejskich wszystkich rozmiarów wobec światowych gigantów motoryzacyjnych. 

ThinkTank WSM to jedna z istotnych inicjatyw klastra ukierunkowana na bezpośrednie korzyści jego członków . Bazując na dobrych opiniach firm uczestniczących w programie pilotażowym została wypracowana i jest wdrażana oryginalna formuła  wspólpracy sieciowej specjalistów firm duzych i MSP w 8-miu obszarach tematycznych. Obszary te obejmują: rozwój kadr, utrzymanie ruchu, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością, B+R, logistykę, wspópracę zakupową oraz lean management. Formuła ta zakłada realizację co najmniej 2 sesji pracy interaktywnej  powiązanej z wzajemnym poznawaniem dobrych praktyk funkcjonujacych firmach członkowskich WSM. Jest to szczeglnie atrakcyjna oferta dla firm małych i średnich bowiem poprzez możliwość bezpośredniego poznawania metod zarzadzania stoswanego w dużych firmach miedzynarodowych mają one możliwość nabycia praktycznej i unikalnej wiedzy menedżerskiej. 

W dniach 15 i 16 listopada 2018 roku w Jasionce koło Rzeszowa odbył się po raz kolejny Kongres 590 pod honorowym patronatem Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy.

Ponad pięć tysięcy uczestników zgromadzonych w centrum kongresowo wystawienniczym przez dwa dni debatowało o przyszłości polskiej gospodarki. W Kongresie 590 udział wzięli między innymi: przedstawiciele polskiego rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim, który pełnił rolę gościa specjalnego drugiego dnia wydarzenia, samorządowcy, prezesi polskich firm, przedstawiciele małej i średniej przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz eksperci ekonomiczni. Prezydent RP Andrzej Duda w swoim głównym przemówieniu nawiązał do obchodzonej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozwoju gospodarczego okresu międzywojennego. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny poprzez wykreowanie nowej szaty graficznej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, mógł pokazać swój potencjał i nawiązać nowe kontakty z zainteresowanymi firmami, a także poszerzyć grono instytucji z którymi w przyszłości stworzy możliwość współpracy zarówno dla motoryzacji jak i dla szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele klastra poprzez broszury informacyjne, rozmowy oraz obecność w organizowanych panelach dyskusyjnych, starali się wykorzystać czas w sposób jak najbardziej owocny. Zaczerpnięta wiedza z różnych środowisk zostanie wykorzystana w nowych działaniach planowanych przez klaster.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką relację z wydarzenia

01b

46

53

 

Scroll to Top