W dniach 15 i 16 listopada 2018 roku w Jasionce koło Rzeszowa odbył się po raz kolejny Kongres 590 pod honorowym patronatem Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy.

Ponad pięć tysięcy uczestników zgromadzonych w centrum kongresowo wystawienniczym przez dwa dni debatowało o przyszłości polskiej gospodarki. W Kongresie 590 udział wzięli między innymi: przedstawiciele polskiego rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim, który pełnił rolę gościa specjalnego drugiego dnia wydarzenia, samorządowcy, prezesi polskich firm, przedstawiciele małej i średniej przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz eksperci ekonomiczni. Prezydent RP Andrzej Duda w swoim głównym przemówieniu nawiązał do obchodzonej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozwoju gospodarczego okresu międzywojennego. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny poprzez wykreowanie nowej szaty graficznej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, mógł pokazać swój potencjał i nawiązać nowe kontakty z zainteresowanymi firmami, a także poszerzyć grono instytucji z którymi w przyszłości stworzy możliwość współpracy zarówno dla motoryzacji jak i dla szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele klastra poprzez broszury informacyjne, rozmowy oraz obecność w organizowanych panelach dyskusyjnych, starali się wykorzystać czas w sposób jak najbardziej owocny. Zaczerpnięta wiedza z różnych środowisk zostanie wykorzystana w nowych działaniach planowanych przez klaster.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką relację z wydarzenia

01b

46

53

 

Wymiana doświadczeń, rozszerzenie współpracy i dobrych praktyk to główne cele misji gospodarczej organizowanej przez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wraz z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Zaplanowany program obejmował wizyty w wybranych firmach i instytucjach członkowskich klastra AC Styria w Graz. W misji gospodarczej udział wzięli przedstawiciele firm należących do klastra – Gumat, Teknia, PZL Sędziszów, NSG Pilkington, Kirchhoff Polska, Superior Industries, ARP, MARR, zarząd Sojuszu oraz zaproszeni goście z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej reprezentujący firmy PZL Sędziszów, PIMOT i Cadway. Należy podkreślić, iż swoją obecnością zaszczycił także Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl, który to na zaproszenie austriackich władz, wziął udział w spotkaniu z premierem Styrii panem Hermann’em Schutzenhofer’em oraz oficjalnej Gali AutoContact’18. Pan Marszałek w swoim przemówieniu podkreślił ważny aspekt jakim jest współpraca klastrowa i regionalna. Wyraził nadzieję na długoletnią współpracę i kooperację, która może przyczynić się do rozwoju firm w Polsce, a także pozwoli budować silne fundamenty do współpracy z zagranicznymi inwestorami.

Wizyty studyjne w firmach HTP High Tech Plastics, EJOT oraz ADG Austria Druckguss dały uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą oraz wewnętrznymi mechanizmami działania i produkcją. Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, Ryszard Jania jako przedstawiciel i prezes klastra zaprezentował główne cele, które są realizowane przez Wschodni Sojusz. Przedstawił strukturę organizacyjną klastra oraz firm skupionych w branży motoryzacyjnej. Wymiana doświadczeń, kontaktów wśród przedstawicieli różnych firm wpłynęła pozytywnie na zorganizowaną misję gospodarczą. Procesy produkcji, a także wewnętrzna organizacja austriackich przedsiębiorstw, ukazały sposób zarządzania i sterowania firmą.

Szczególnie ważnym elementem zaplanowanym w czasie wizyt studyjnych były rozmowy B2B z przedstawicielami firmy Magna Steyr, które to dały możliwość zaprezentowania się i pozyskania nowych kontaktów zarówno dla klastra jak i poszczególnych przedstawicieli, biorących udział w misji. Prezentacja Magna Steyr, cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, ponieważ firmy motoryzacyjne pragną rozwijać współpracę z tak potężną organizacją, silnie usytuowaną na rynku. W ramowym planie misji gospodarczej znalazła się także wizyta studyjna w ZF Lemforder Achssysteme. Oddelegowani pracownicy firmy ZF w postaci mini wystawy zaprezentowali części wytwarzane w firmie, przez co uczestnicy mogli zobaczyć nie tylko sposób produkcji, ale także realny, wyrób końcowy. Oficjalny lunch z premierem Styrii Panem Schutzenhofer’em, w którym uczestniczył zarząd klastra WSM: Prezes Ryszard Jania i Wiceprezes Janusz Soboń oraz prezes PGM p. Adam Sikorski, nadał misji bardzo wzniosły charakter. Rozmowy, które zostały przeprowadzone z przedstawicielami państw Polski i Austrii pogłębiły współpracę i wzajemne zaangażowanie w sprawy regionalne pomiędzy państwami. Zwieńczeniem przeprowadzonych dyskusji była gala rozpoczynająca kongres AutoContact’18 w Graz, organizowana przez klaster partnerski AC Styria. W trakcie spotkania, Marszałek Województwa Podkarpackiego, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił jak ważnym elementem jest współpraca, zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym. Nieustająca chęć współpracy, a także nowe technologie kształtują w strukturach firm chęć rozwoju.

W ostatnim dniu misji reprezentacja Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego wzięła udział w Kongresie, na którym zorganizowane zostało stoisko informacyjno-promocyjne ukazujące polską gospodarkę i firmy usytuowane na Podkarpaciu. Tematem tegorocznej edycji AutoContact’18 były „Układy napędowe przyszłości. Technologie. Scenariusze, Wizje”. Poprzez możliwość wystawy, bezpośrednich rozmów z przedstawicielami branży automotive, uczestnicy poznali szereg ciekawych rozwiązań oraz nawiązali wiele kontaktów do współpracy, zarówno dla klastra jak i poszczególnych firm.

              Wyrazy uznania oraz podziękowania należą się dla partnerskiego klastra AC Styria oraz dla osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Składamy wyrazy uznania pani Kerstin Draxler, która wraz z Prezesem Klastra panem Wolfgangiem Vlasaty, podjęli trud w postaci organizacji misji gospodarczej i dołożyli wszelkich starań aby misja gospodarcza została przeprowadzona na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

 

12

11

46717unspecified

     Drodzy Państwo, informujemy, że Wschodni Sojusz Motoryzacyjny podjął inicjatywę organizacji wyjazdu na targi motoryzacyjne AutoContact’18, Graz 24.09.2018- 27.09.2018 r. Głównym realizatorem targów jest jeden z największych klastrów motoryzacyjnych AcStyria, działający w Austrii. To coroczne przedsięwzięcie daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, a tym samym zrzesza przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej. Poprzez wymianę doświadczeń oraz szereg skoncentrowanych informacji automotive, uczestnicy będą mieli szansę zgłębić wiedzę oraz zaprezentować własne produkty i usługi na specjalnie przygotowanym stoisku wystawienniczym. Mamy nadzieję, że organizowana misja gospodarcza przyniesie zamierzone efekty oraz przyczyni się do szerokiej kooperacji pomiędzy klastrami.

Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji.
Rusza pierwsza kampania promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

Lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja oraz jakość życia – to inteligentne specjalizacje Podkarpacia, które będą promowane w ramach pierwszej kampanii poświęconej promocji gospodarczej regionu. Uroczysta inauguracja kampanii odbyła się 8 sierpnia br. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena
w Jasionce k. Rzeszowa.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Podkarpacia jako regionu nie tylko atrakcyjnego turystycznie, ale również dynamicznie rozwijającego się pod względem gospodarczym, wdrażającego innowacyjne rozwiązania i budującego potencjał inwestycyjny w oparciu o inteligentne specjalizacje. Kampania ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania regionem wśród krajowych
i zagranicznych inwestorów, pobudzenia eksportu regionalnych produktów i usług, a także promocji podkarpackich firm.

- Działania promocyjne zainicjowane przez Województwo Podkarpackie są odpowiedzią na stawiane przed regionem wyzwania, a także potrzeby naszego społeczeństwa. Realizując kampanię pn. „Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji”, chcemy podkreślić gospodarczy potencjał regionuzaprezentować go jako najlepsze miejsce do życia i pracy. Lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja, a także jakość życia to obszary, o które chcemy oprzeć komunikację kampanii, ponieważ to właśnie one wytyczają drogę naszego gospodarczego rozwoju – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. –  Poprzez nasze działania chcemy podkreślić, że Podkarpacie to nie tylko walory przyrodnicze - Podkarpacie to również miejsce, gdzie inteligentne specjalizacje, rozbudowana struktura komunikacyjna, techniczna i badawczo-rozwojowa w towarzystwie nieskażonej przyrody i bogatej kultury stwarzają możliwość prowadzenia zrównoważonego trybu życia – dodaje.

Podczas wydarzenia zostały omówione kluczowe działania, które będą prowadzone w ramach kampanii, a także zaprezentowano spoty promocyjne oraz elementy identyfikacji wizualnej. Wydarzenie było również pretekstem i punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej wpływu inteligentnych specjalizacji na rozwój i inwestycje, kreowania pozytywnego wizerunku regionu
w oparciu o jego główne atuty oraz korzyści społecznych wynikających z budowania zrównoważonego rozwoju regionu. W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele najważniejszych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji działających na Podkarpaciu. 

Kampania ma zachęcić przedsiębiorców krajowych i zagranicznych do inwestowania oraz nawiązywania współpracy z podkarpackimi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt ma także na celu przekonanie młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a następnie budowania tu swojej przyszłości zawodowej.

konferencja Podkarpacie Wyzszy Poziom Innowacji 03

konferencja Podkarpacie Wyzszy Poziom Innowacji 01

Z przyjemnością informujemy, że współwłaściciel koncernu i założyciel naszej firmy członkowskiej  Kirchhoff Automotive został mianowany Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Gratulujemy i jesteśmy dumni, że w naszym gronie są przedstawiciele firmy tak docenionej przez Polski Rząd.

 

Kirchhoff konsul honorowy RP

Na zdjęciu: Paul Ziemiak  poseł do Bundestagu, przewodniczący Związku Młodzieży Niemieckiej CDU/CSU (Jungen Union Deutschlands), Armin Laschet Premier Rządu kraju związkowego Nadrenia Północna – Westfalia, Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Arndt. G. Kirchhoff Konsul Honorowy RP w Niemczech, Robert Gaweł Senator RP z Gniezna.

 

List nominacyjny Arndt G. Kirchhoff otrzymał z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Papierza 7 lipca br. w siedzibie Konsulatu. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Ambasador Polski w Berlinie Prof. Dr. Andrzej Przyłębski oraz Premier rządu kraju związkowego Nadrenia Północna -Westfalia Armin Laschet (warto nadmienić, że PKB Nadrenii Północnej – Westfalii jest prawie 1,5 razy większy niż PKB Polski, blisko ¼  PKB Niemiec powstaje właśnie w tym kraju związkowym).

Arndt G. Kirchhoff jest Głównym Dyrektorem Wykonawczym w KIRCHHOFF Automotive Holding GmbH & Co KG.. W ramach działalności społecznej pełni m.in. funkcje Prezesa Zrzeszenia Pracodawców, Prezesa Zrzeszenia Przemysłu Metalowego i Elektromechanicznego Nadrenii Północna – Westfalii (METAL NRW), Wiceprezesa Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego (VDA) Republiki Federalnej Niemiec. Z tej racji jest osobą bardzo wpływową w kręgach niemieckiego biznesu, co jest istotne dla pełnienia funkcji konsula honorowego w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.KIRCHHOFF Automotive jest przedsiębiorstwem branży samochodowej partnerem dla producentów samochodów w zakresie B+R oraz produkcji złożonych konstrukcji metalowych i hybrydowych do nadwozia, systemów anty-zderzeniowych, deski rozdzielczej kokpitu i zawieszenia samochodów.

KIRCHHOFF Automotive jest największą dywizją grupy KIRCHHOFF, zatrudniającą  ponad 9000 pracowników i posiadającą 30 zakładów produkcyjnych w 11 krajach. W 1999 roku pierwszy projekt green-field KIRCHHOFF Automotive w Polsce zrealizowany został w Mielcu gdzie powstał zakład produkcyjny pod firmą KIRCHHOFF Polska. Obecnie firma ma zakłady w Mielcu, w Gliwicach i w Gnieźnie gdzie produkowane są metalowe konstrukcje dla światowego przemysłu motoryzacyjnego.  Inwestycje dokonane przez KIRCHHOFF Automotive w Polsce od 1998 roku wynoszą blisko 250 mln€. Obecnie w polskich zakładach KIRCHHOFF Automotive pracuje ponad 1800 osób.

 

Źródło: Polska Izba Motoryzacji  http://pim.pl/arndt-g-kirchhoff-wspolwlasciciel-kirchhoff-polska-mianowany-konsulem-honorowym-rp/

 

Wizyta Prezesa i Wiceprezesa naszego Klastra do Brukseli w celu promocji motoryzacji jako inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

 

W dniu 8 maja 2018 roku w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli miała miejsce kolejna ważna inicjatywa promująca Województwo Podkarpackie, organizowana przez Marszałka Województwa Władysława Ortyla, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

 

 

Wydarzenie pod hasłem Discover Podkarpackie Region – the hub for innovative industries” zostało zorganizowane, aby ukazać potencjał firm Podkarpacia. Wraz z Marszałkiem oraz Ambasadorem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele klastrów z Podkarpacia. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny  był reprezentowany przez Prezesa Ryszarda Janię oraz Wiceprezesa Janusza Sobonia, którzy zaprezentowali potencjał, osiągnięcia klastra oraz korzyści płynące z podjęcia tej inicjatywy.

Prężnie rozwijające się klastry stają się szansą dla pracodawców w pozyskaniu nowych środków i możliwością do polepszenia swojego udziału na rynku pracy. Województwo Podkarpackie wykreowało inteligentne specjalizacje, które rozwijają się dzięki zaangażowaniu firm danej branży oraz członków, przynależących do klastrów. Organizowane spotkania, dyskusje prowadzą do osiągnięcia korzystnych rezultatów w różnych obszarach inteligentnej specjalizacji. Współpraca oraz zrzeszanie się skutkują silniejszą pozycją w danym obszarze działania. Prezes WSM Ryszard Jania w swojej prezentacji, przedstawił działania oraz strategię na kolejne lata. Dzięki inicjatywie Marszałka przedstawiciele wiodących klastrów z regionu (automotive,lotnictwa informatyki oraz jakości życia) mogli razem połączyć siły i wspólnie realizować promocję inteligentnych specjalizacji oraz inicjatyw klastrowych na Podkarpaciu.

 

 

1.      PROGRAM WYDARZENIA

12:15     Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia

·         12:15 – 12:30    Wystąpienie Andrzeja Sadosia – Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

·         12:30 – 12:45    Wystąpienie Władysława Ortyla – Marszałek Województwa Podkarpackiego (wraz z prezentacją ekspozycji)

12:45    Lunch networkingowy pod hasłem “Podkarpackie Smaki”

·         Wspólny toast Marszałka i Ambasadora i zaproszenie do poczęstunku podkarpackim winem oraz regionalnymi i tradycyjnymi potrawami

·         Networking

13:30     Prezentacje poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu

·         13:30 – 13:45    Przedstawiciel Stowarzyszenia Dolina Lotnicza –Janusz Zakręcki

·         13:45 – 14:00    Przedstawiciel klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – Ryszard Jania

·         14:00 – 14:15    Przedstawiciel klastra Informatyka Podkarpacka – Wojciech Materna

·         14:15 – 14:30    Przedstawiciele Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Procarpthia – Anna Brzechowska-Rębisz i Ewelina Nycz

14:30 – 15:30     Wystawa otwarta dla osób z zewnątrz, networking

Bruksela 44

Bruksela 355

Bruksela 3444

poprawione zdjęcie

poprawione zdjęcieeeeeeeeee

W dniach 24-26 kwietnia wiceprezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego p. Janusz Soboń przebywał z wizytą w Styrii, austriackim landzie, z którym województwo Podkarpackie wiąże plany rozwoju kontaktów gospodarczych. Obecne kontakty gospodarcze Podkarpacia ze Styrią mają ponad 2-letnią tradycję, zapoczątkowaną wizytą w Austrii, reprezentacji władz Województwa i kilku przedstawicieli naszych firm członkowskich na początku 2016 roku. W kolejnych latach miało miejsce kilka wzajemnych wizyt i spotkań bilateralnych przedstawicieli obydwu regionów, które wskazały na kierunki potencjalnej współpracy.

Program wizyty wiceprezesa WSM, obejmował rozmowy nt. współpracy WSM z dyrektorem zarządzającym klastra AC Styria, panem Wolfgangiem Vlasaty, udział w całodniowym seminarium poświęconym lekkim rozwiązaniom konstrukcyjnym w pojazdach - Liechtbautag 2018, oraz spotkanie z Konsulem Honorowym panem Manfredem Kainz’em.

W Styrii działa kilka światowych koncernów motoryzacyjnych jak montownia samochodów Magna Steyr, producent stali Voest Alpine, producent odlewów ze stopów lekkich Georg Fischer+, czy firma konstrukcyjna AVL List. Te wymienione i jeszcze ponad 250 innych firm działających w branży motoryzacyjnej, a także lotniczej i pojazdów kolejowych zrzeszonych jest w klastrze AC Styria – jednym z największych i najprężniej działających klastrów na świecie. Już jakiś czas temu Zarząd WSM podjął decyzję o nawiązaniu bliższej współpracy z AC Styria, stąd m.in. ostatnia wizyta wiceprezesa naszego klastra w Austrii.

Czego możemy oczekiwać od współpracy z austriackimi firmami? Przede wszystkim beneficjentami współpracy mogą być polskie małe i średnie firmy, będące w naszym klastrze, głównie w zakresie możliwości pozyskania nowych klientów. Duże możliwości istnieją w zakresie współpracy polskich firm z austriackimi przy tworzeniu i komercjalizowania innowacyjnych rozwiązań przydatnych w naszej branży. Trzeba podkreślić, że firmy członkowskie AC Styria mają ogromne doświadczenia, co było widać podczas seminarium Liechtbautag 2018.

Ponadto, austriackie firmy interesują się polskim programem elektromobilności i jest to niewątpliwie obszar, na którym współpraca z naszymi członkami mogłaby nabrać konkretnego wymiaru.

Uzgodniono z panem Vlasaty, że AC Styria wesprze WSM w organizacji misji gospodarczej do Styrii i określono termin na drugą połowę września. Liczymy i zabiegamy o udział oraz wsparcie ze strony włodarza naszego regionu, Marszałka Województwa Podkarpackiego. W niedługim czasie poinformujemy Państwa o szczegółach.

Wsparcie dla naszych zamierzeń zadeklarował już Konsul Honorowy RP w Austrii, p. Manfred Kainz, który bardzo aktywnie działa na rzecz współpracy gospodarczej pomiędzy Austrią i Polską.

Warto nadmienić, że podczas spotkania i rozmów z panem Konsulem, uzgodniono również jego udział w naszym ważnym wydarzeniu gospodarczym, jakim w tym roku będzie druga edycja konferencji i targów TSLA. Data TSLA jest już znana, odbędzie się w dniach 28-29 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce i już rekomendujemy o rezerwację tego terminu.

zdjęcie Wiceprezes Soboń z konsulem Austria

* Wiceprezes WSM- p.Janusz Soboń wraz z Konsulem Honorowym RP w Austrii p. Manfred Kainz

Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 30 marca 2018 roku zmarł w wieku 47 lat Ś.P. Marek Zabielski  – Członek Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego oraz  Dyrektor Zakładu BorgWarner Poland Sp. z o.o.  

Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie w Kościele p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Będzinie w piątek 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 13:00, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. 27 stycznia w Będzinie.

 

Zarząd i członkowie Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego
łączą się w bólu i żałobie z Rodziną

Z przyjemnością informujemy, że pan Janusz Soboń  - Wiceprezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego reprezentował nasz Klaster podczas prestiżowego wydarzenia gospodarczego jakim było ,,Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018”, które  miało miejsce 18 stycznia 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.

Tegoroczne wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem  Ministerstwa Rozwoju.

W spotkaniu DOR 2018 udział wzięło ponad 400 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Gośćmi wydarzenia na Otwarciu roku 2018  byli  m.in. Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii ,Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, p. Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz p. Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk.

Warto wspomnieć, iż Województwo Podkarpackie stało się strategicznym partnerem ,,Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018". Swój udział wzbogacono poprzez stoisko wystawiennicze, na którym prezentowano wszystkie walory województwa. W punkcie Województwa Podkarpackiego, promowano Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w postaci felderów informacyjnych Klastra EAA. 

IG DOR 2018 142

IG DOR 2018 178

Zdjęcia zaczerpnięte z portalu:  Krajowej Izby Gospodarczej ( http://kig.pl/8372-2/)

Scroll to Top