Trwa realizacja jednego ze sztandarowych projektów klastra w ramach programu Podkarpackiej Akademii Motoryzacji. Projekt o nazwie  PAMISZ dotyczy stworzenia  innowacyjnych programów nauczania na kierunkach dedykowanych branży automotive.   Praktyki i staże nauczycieli w światowych  przedsiębiorstwach motoryzacyjnych z jednej strony, a z drugiej wyposażanie szkół zawodowych w sprzęt oraz wysażenie pozwalające wypsażać przyszłe kadry gospodarki w wiedzę i umiejętności bazujące na najnowszych rozwiazaniach technologicznych to zaledwie część celów jakie stawia sobie ten projekt.  Jego misją jest doprowadzenie do zmian w programch nauczania w szerszej skali tak,  aby uczniowie opuszczający te szkoły mogli znajdować pracę (i oczywiście zarobki) w standardach XXI wieku. W projekcie będzie uczestniczyć 177 uczniów oraz   38 nauczycieli  z 5 szkół najlepszych zawodowych regionu wspierjących branżeę motoryzacyjną. Ponadto, działaniami projektu objęto międzynarodowe korporacje motoryzacyjne, które wspóltworzą innowacyjne kierunki nauczania. 

Ale  to dopiero początek - Podkarpacka Akademia Motoryzacja  to szyld pod którym przygotowywana jest cała seria projektów kształtujących myślenie techniczne i pasję pracy z najbardziej zaawansowanymi technologiami niemal od przedszkola. 

Scroll to Top