Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jako jedyny przedstawiciel Polski reprezentuje nasz kraj oraz branżę motoryzacyjną w międzynarodowym projekcie partnerskim finansowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską. Nasz klaster uczestniczy w tym przedsięwzięciu od momentu formowania się jego koncepcji, poprzez złożony proces przygotowania aplikacji, zwycięstwo w konkursie dotacyjnym, a obecnie ciągłe zaangażowanie w realizację tego 4-letniego projektu o wartości przekraczającej 4 miliony EURO. Nasz zespół jest jednym z 24 partnerów (przedsiębiorstwa automotive, uniwersytety technologiczne, europejskie klastry motoryzacyjne oraz instyticje otoczenia biznesu) z 12 krajów europejskich od Wielkiej Brytani  po Maltę. 

Celem projektu jest sprostanie wyzwaniom określonym w dokumencie GEAR 2030 - który można traktować jako europejską strategię rozwoju automotive. Owocem tego projektu będzie zbudowanie precyzyjnie określonego systemu kompetencyjnego obejmującego aktualne zawody oraz zawody które muszą dopiero powstać, aby zapewnić konkurencyjność firm europejskich wszystkich rozmiarów wobec światowych gigantów motoryzacyjnych. 

Scroll to Top