Przypominamy wszystkim zainteresowanym członkom, należącym do klastra o zbliżającym się wydarzeniu kongresowo-targowym TSLA EXPO RZESZÓW 2017, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2017r. w G2A ARENA (Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Jasionka k/Rzeszowa).


TSLA EXPO RZESZÓW 2017 to wyjątkowe wydarzenie kongresowo-targowe skierowane do firm i instytucji działających w obszarach TSL (TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA) oraz AUTOMOTIVE (PRODUKCJA). Połączenie formuły targów z kongresem, w ramach których przybyli goście będą mieli okazję uczestnictwa w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych sprzyja obecności osób decyzyjnych i kadry menadżerskiej i jest dobrą okazją do budowania relacji i pozyskania klientów.


Poprzez udział Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego członkowie będą mogli być dysponentem:
Sfinansowanie stoisk targowych (o wielkości 12 m² wraz ze standardową zabudową) dla małych i średnich firm klastra.
• Zapewnienie nieodpłatnych stoisk targowych dla dużych firm w Klastra.
• Wolny wstęp na wszystkie organizowane w ramach wydarzenia panele i prelekcje dla wszystkich firm Klastra posiadających stoiska.
Województwo ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie w ramach dla firm sektora Małych i Średnich spełniających kryteria (działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz nieprzekroczony próg wsparcia pomocą publiczną).


Nabór wniosków trwa do 28 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszego klastra do uczestnictwa w wydarzeniu.

 

 

Poniżej znajdują się linki dotyczące programu oraz zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Szczegółowy program http://tslaexpo.pl/wp-content/uploads/2017/08/ProgramKongresu.pdf
2. Zgłaszanie kandydatów http://podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci/5467-nabor-wnioskow-targi-tsla-expo-rzeszow-2017

Miło nam ogłosić o przyjęciu do klastra nowych członków. Sześć firm  działających dla branży motoryzacyjnej tj. Euro24 Sp. z o.o. Sp. k. , KLGS Sp. z o.o., Team Prevent Poland Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, IZOMET STALOWA WOLA Sp.  z o.o. oraz. KARNATECH ANDRZEJ KARNAT,  wyraziło zainteresowanie i spełniło warunki  współpracy  z naszym klastrem. Każda z firm reprezentuje szeroki wachlarz usług , które sprzyjają motoryzacji.

Zarząd WSM potwierdził przyjęcie w poczet członków podjęciem stosownych uchwał w  dniu 30.06.2017r. Wszystkim nowym członkom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

 

Firma Euro24 Sp. z o.o.  Sp. k. jest międzynarodowym operatorem logistycznym, świadczącym usługi dla wielu sektorów m.in.  dla branży motoryzacyjnej. Zakres usług: ekspresowe przesyłki drogą lądową, dostarczanie ładunków krytycznie pilnych, kurier pokładowy, rozwiązania dla linii lotniczych w przypadku AOG, odprawy celne, kompleksowa obsługa stałych tras i kontraktów, przewóz drogowych materiałów niebezpiecznych, transport całopojazdowy.

IZOMET STALOWA WOLA Sp. z o.o. głównym przedmiotem  działalności jest produkcja elementów wentylacyjnych oraz obróbka plastyczna blach. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie wentylacji, klimatyzacji i instalacji przemysłowych. Posiada wieloletnią praktykę w branży i wykwalifikowaną kadrę.  Wykorzystując własne, wypracowane środki oraz dotacje unijne, zakład wyposażony  jest w nowoczesny park maszynowy co pozwala nam na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań  w produkcji min. kominów wysokotemperaturowych i nawiewników wyporowych, które były ujęte dotacji unijnej.

KARNATECH ANDRZEJ KARNAT jest przedsiębiorstwem prywatnym, założonym przez Andrzeja Karnata. Specjalizuje się w obróbce metali na najnowocześniejszych maszynach CNC wraz z produkcją elementów konstrukcji stalowych, urządzeń elektrycznych, przeprowadzaniem kompletnych remontów maszyn, kadzi i pieców odlewniczych, logistyką wewnątrz-przemysłową oraz realizacją zleceń dla przemysłu z branży motoryzacyjnej, odlewniczej czy narzędziowej.

KLGS Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, jest dojrzałą i dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w 2011 roku, dysponującą nowoczesną wtryskownią, narzędziownią, izbą pomiarową oraz wykwalifikowanym personelem. Oprócz finalnej produkcji pojedynczych detali, realizuje  kompleksowo ręczny montaż podzespołów na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach, które wyposażono w uziemienia (EDS) w którego skład wchodzą między innymi takie operacje jak wkręcanie z pomiarem momentów obrotowych czy operacja zgrzewania części z tworzyw sztucznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rolą utworzona w 1991 roku. Celem agencji jest wspieranie przedsiębiorczości, świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, proinnowacyjnych, udzielania pożyczek i dotacji dla MŚP, zarządzanie Inkubatorami Nowych Technologii. Wśród realizowanych przez Agencję dziesiątków projektów, jednym z najważniejszych był realizowany w latach 2009-2012 projekt „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania - podstawą bezpieczeństwa energetycznego”. W ramach tego projektu wykonano m.in. następujące działania: zgromadzono dane pomiarowe w ramach przeprowadzonych testów 20 samochodów z napędem elektrycznym oraz 200 zbudowanych i zainstalowanych terminali ładowania, zbudowano prototyp samochodu z napędem elektrycznym, zbudowano 5 prototypów różnych lekkich pojazdów z napędem elektrycznym, zbudowano prototypową instalację mikro elektrowni wiatrowo-słonecznej zasilającej terminal ładowania pojazdów z napędem elektrycznym,  zainstalowano 5 mikro elektrowni wiatrowych przystosowanych do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Wytworzone w ramach projektu produkty służą zrzeszonym w konsorcjum przedsiębiorcom do kontynuacji własnych przedsięwzięć  związanych z pojazdami napędzanymi energią elektryczną oraz mikro energetyką. Dalsze działania związane z elektro moblinością, w 2016 roku ARR „MARR” S.A. złożyła aplikację do programu badawczego Narodowego Centrum Badania i Rozwoju dotyczącego bez emisyjnego transportu publicznego i zamierza razem z Miastem Mielcem uczestniczy w tym programie. Docelowo celem tego programu jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego autobusu elektrycznego wraz z odpowiednią infrastrukturą ładowania wykorzystywanego w transporcie miejskim.

Team Prevent Poland Sp. z o. o. Firma Team Prevent Poland Sp. z o.o. świadczy usługi wsparcia działalności swoich klientów, w szczególności dla branży motoryzacyjnej, w obszarach: jakości (doradztwo systemowe, procesowe, control & rework), BHP, PPOŻ, Ochrony Środowiska, IT, szeroko pojętej medycyny, pierwszej pomocy i ergonomii. We wszystkich obszarach świadczonych usług firma stworzyła dodatkowo proces wsparcia szkoleniowego, oferując pomoc zarówno w tworzeniu profili kompetencyjnych i wynikającego z nich zapotrzebowania na szkolenia, jak również w przygotowywaniu kompleksowych, dopasowanych do potrzeb firm programów szkoleniowo-warsztatowych.

Udziałem w pracach nad projektem DRIVES (akronim tytułu: Development and Research on Innovative Vocational Education Skills) klaster WSM zapoczątkował nowy obszar swej aktywności międzynarodowej. Celem projektu jest dostarczanie rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego poprzez praktyczne inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemów związanych z niedoborem umiejętności, w szczególności poprzez ułatwienie mobilności pracowników w przemyśle motoryzacyjnym. Zbudowane w ramach tego projektu partnerstwo między rynkiem pracy oraz instytucjami edukacyjnymi ifirmami szkoleniowymi obejmie wszystkie poziomy łańcucha wartości i będzie służyć bardziej dynamicznemu rozwojowi branży motoryzacyjnej na poziomie całej Europy. 
Ten 4-letni projekt o wartości 4 milionów Euro oprócz szansy na uzyskanie funduszy bezpośrednio od Komisji Europejskiej przyniósł dla WSM kilka innych korzyści.

Wśród nich warto wskazać takie benefity jak:

  • Zaistnienie w międzynarodowej grupie podmiotów obejmujących uniwersytety technologiczne, klastry, korporacje motoryzacyjne oraz inne podmioty z 12 krajów.
  • Nabycie doświadczenia z zespołowej pracy nad inicjatywami międzynarodowymi
  • Doświadczenia z regularnej komunikacji w wielonarodowym zespole projektowym
  • Nawiązanie osobistych kontaktów z doświadczonymi liderami oraz ekspertami 
  • Zaprezentowanie potencjału WSM sprzyjające zaproszeniu do kolejnych projektów partnerskich

Projekt "DRIVES" został przygotowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej związanej z procesem wdrażania strategii GEAR 2030. Wyniki konkursu spodziewane są na jesieni 2017 a początek działań operacyjnych w ramach projektu od początku 2018 roku. Przedmiotem projektu jest wsparcie procesu rozwoju zasobów kadrowych dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Więcej szczegółów nt. konkursu grantowego do któego aplikujemy mozna znaleźć pod następującym linkiem:

ogłoszenie Komisji Europejskiej o naborze projektów

 

Z przyjemnością informujemy, że grono członków WSM poszerzyło się o 5 uznanych przedsiębiorstw motoryzacyjnych. BorgWarner, Teknia Automotive, FA KROSNO, PZL Sedziszów oraz SONIMA to podmioty, które zostały przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Zarządu WSM. Wejście tak znaczących podmiotów to duże wzmocnienie potencjału Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, a jedncześnie przyczynek do realizacji jednego z celów klastra jakim jest integrowanie środowiska menedżerów branży motoryzacyjnej. Aktualnie Wschodni Sojusz Motryzacyjny liczy 22 członków instytucjonalnych w tym największe korporacje motoryzacyjne, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz prestiżowe polskie uczelnie techniczne, a liczba podmiotów zainteresowanych przystąpieniem oraz będących w trakcie procedury aplikowania o członkostwo wciąż sie powiększa.

Poniżej krókie informacje nt. nowych członków:

BorgWarner Sp.z o.o. - producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych.

TEKNIA AUTOMOTIVE - TEKNIA Rzeszów - Sp. z o.o. - producent szerokiej gamy zbiorników oraz innych elementów plastikowych do samochodów niemal wszystkich znanych marek

FA Krosno S.A. - producent sprężyn gazowych czyli odmiany siłowników pneumatycznych stosowanych w różnych pojazdach samochodowych i maszynach

PZL Sędziszów Sp. z o.o. wiodący polski producent branży filtracyjnej. Ofertę spółki tworzą filtry paliwa, powietrza, olejów smarnych do wszelkiego rodzaju silników w samochodach osobowych, ciężarowych, ciągnikach rolniczych, lokomotywach spalinowych, pojazdach wojskowych i opancerzonych, lotnictwie

SONIMA Sp. z o.o. - produkcja, montaż , outsourcing produkcyjny (w tym także spawanie) oraz usługi logistyczne, jakości, magazynowania i inne

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 28 listopada 2016 roku została ostatecznie  przyjęta aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS).  Najistotniejszą zmianą wprowadzoną poprzez przyjęcie tego dokumentu jest  uzyskanie przez branżę AUTOMOTIVE statusu inteligentnej specjalizacji.  Uzyskanie tego statusu poprzedził długi i żmudny proces przygotowań, planowania strategicznego oraz pełnej procedury konsultacji społecznych. 

Konstrukcja pojazdu zestawionego wyłącznie z elementów i podzespołów produkowanych na Podkarpaciu została zaprezentowana Prezydentowi Polski, Pani Premier Rządu oraz licznym uczestnikom KONGRESU 590.  

Konferencja, która była bezprecedensowym biznesowym wydarzeniem stał się okazją do pokazania imponującego potencjału branży motoryzacyjnej na Podkarpaciu. Klaster Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, który wykorzystując wyłącznie potencjał własnych specjalistów oraz środki finansowe pochodzące ze składek swoich członków doprowadził do zaprojektowania oraz zbudowania fizycznej konstrukcji samochodu osobowego. Owocem tego niezwykłego przedsięwzięcia była unikalna promocja klastra i jego członków. Pojazd został wystawiony w najbardziej eksponowanym miejscu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego dzięki czemu mogli go podziwiać wszyscy uczestnicy KONGRESU 590 na czele z przedstawicielami najwyższych władz państwowych oraz liderami środowisk biznesowych.

 

IMG 5782

Zarząd Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w pełnym składzie uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu na południu Podkarpacia.

Miejscem spotkania była sala obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, któe udzieliła gościny.  Oprócz spraw wynikających z procedur statutowych celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami inicjatywy klastrowej z Sanoka oraz robocza wizyta studyjna w głównych przedsiębiorstwach motoryzacyjnych z południa regionu takich jak m.in. AUTOSAN S.A. i  SANOK RUBBER S.A. Po zakończeniu wizyty na liniach produkcyjnych odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad strategią inteligentnej specjalizacji. Ponadto, podczas wspólnego posiedzenia z liderami klastra z Sanoka uzgodniono przygotowanie i podpisanie dokumentu partnerskiego otwierającego obszar do podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promocji rozwoju branży motoryzacyjnej .

Trzy znane mieleckie firmy poszerzyły grono Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. MELEX Sp. z o.o., AUTOPART S.A., oraz TARAPATA Sp. z o.o. zostały przyjęte w poczet członków klastra. Wszystkie firmy mają swoje siedziby w Mielcu i zaliczane są do uznanych podmiotów związanych z branżą motoryzacyjną w regionie Podkarpacia.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Marszałowskim w Rzeszowie miało miejsce szczególne wydarzenie - w jednym miejscu podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferncji spotkali się liderzy podkarpackich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Konferencję  pt.: „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego" otworzył Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego, który podkreślił znaczenie tej branży przemysłu w gospodarce regionu.  Uczestnikom konferencji szczególnie utkwiła w pamięci wypowiedź marszałka odnosząca się do wysiłków nastawionych na uzyskanie statusu inteligentnej specjalizacji dla motoryzacji.

Scroll to Top