Cel inicjatywy klastrowej Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wyrażają trzy cele kierunkowe:

 

  1. Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.

  2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.

  3. Propagowanie wiedzy o motoryzacji oraz zaangażowanie w procesie kreowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na przygotowywanie kadr gospodarki regionalnej.
Scroll to Top