Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS

Miejsce pracy: Tarnobrzeg

Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnerów współrealizujących projekt

 • współpraca z Instytucją Pośredniczącą

 • realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach EFS

 • rekrutacja uczestników projektu, przygotowywanie dokumentacji związanej z rekrutacją

 • wybór dostawców/wykonawców usług, zgodnie z zasadą konkurencyjności

 • realizacja działań informacyjnych

 • zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu

 • wybór wykonawców do realizacji zadań w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu SL2014

 • przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów;

 • bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości

 • sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)

 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej

Wymagania

 • udokumentowane  doświadczenia w kierowaniu projektami EFS z podkreśleniem doświadczeń związanych organizacją staży

 • doświadczenie organizacyjne – kierowanie zespołami, współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • wiedza i praktyczne doświadczenia w zakresie metodologii zarządzania projektami

 • bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS

 • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole

 • mile widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się organizacji biznesowej - a tym samym dalsze perspektywy w kolejnych projektach

 • współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty

 • możliwość nabycia doświadczeń wynikających z kontaktu ze środowiskiem biznesowym związanym z branżą automotive

 • możliwość pokazania swoich atutów oraz rozwijania własnych pomysłów

 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole

 • rozwój zawodowy oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez klaster

 • okazję do samorealizacji oraz udziału w innych projektach podejmowanych przez klaster

Zainteresowane osoby spełniające ww. wymagania prosimy o składanie aplikacji pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w Tarnobrzegu przy ul. M.Dąbrowskiej 15 w godzinach pracy  w terminie do dnia 16 sierpnia 2018

Aplikacja powinna zawierać:

 • zwięzły życiorys zawodowy z uszczegółowieniem doświadczenia w zarządzania projektami EFS (zestawienie projektów już rozliczonych i/lub realizowanych aktualnie), - prosimy o wyeksponowanie doświadczeń z projektami obejmującymi staże zawodowe

 • życiorys powinien zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • ewentualnie inne dodatkowe informacje, które zdaniem kandydata/tki powinny być znane instytucji ogłaszającej nabór (forma prezentacji tej informacji jest dowolna i powinna być złożona jako oddzielny dokument aplikacyjny opatrzony tytułem “Informacje dodatkowe”)

Scroll to Top