Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych – materiały pokonferencyjne

Zachęcamy do zapoznania się materiałami z konferencji on-line pn. Województwo podkarpackie wobec nowych wyzwań gospodarczych organizowanej przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie). Materiały dostępne są na stronie internetowej http://www.rot.podkarpackie.pl w zakładce Konferencja 2020.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2020

W dniu 12 listopada poznaliśmy zwycięzców XIX Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”. Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. Pośród tegorocznych laureatów, znalazły się firmy należące do Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego: W KATEGORII FIRMA MAŁAWyróżnienie: Cadway-Automotive Sp. z o.o. W KATEGORII FIRMA ŚREDNIA Wyróżnienie: SPIROFLEX Read more about Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2020[…]

Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”

24 listopada 2020 r. odbyła się III ogólnopolska konferencja online, informująca o efektach prac Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności zatytułowana „Nowe kompetencje na nowe czasy”. Konferencja odbyła pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP). Konferencję otworzył Paweł Wideł, Prezes ZPMiAP i wiceprezes Rady – podkreślił, że działania Rady ds. Kompetencji Read more about Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”[…]

Informacja o zamknięciu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informujemy, że otwarty nabór Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego został zamknięty z dn. 17.11.2020r., o godzinie 10:00. W terminie złożone zostały dwie oferty, które spełniły kryteria oceny formalnej. Podmioty, które złożyły oferty: Powiat Tarnobrzeski Gmina Tarnobrzeg Read more about Informacja o zamknięciu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego[…]

Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu – Nauka drogą do innowacji biznesowych

Tworzenie nowych produktów, budowanie rozwiązań w oparciu o europejskie i światowe trendy, kreowanie innowacji. To merytoryka Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu. Przedsiębiorcy i naukowcy poznają również najnowsze inspiracje, ważne dla funkcjonowania ich organizacji w niedalekiej przyszłości. Wydarzenie jest bezpłatne. Adresatami forum są przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, klastry, uczelnie wyższe, laboratoria badawcze, naukowcy i wynalazcy, doktoranci. Wydarzenie jest skierowane do inwestorów, przedstawicieli startupów, funduszy inwestycyjnych, studentów, Read more about Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu – Nauka drogą do innowacji biznesowych[…]

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny ogłasza otwarty nabór partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się w Regulaminie otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Read more about Ogłoszenie otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego[…]