Zwyczajne Walne Zebranie WSM 2021

Dn. 18 czerwca br. w Tarnobrzegu odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Efektem zebrania było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie szeregu uchwał umożliwiających dalszy rozwój działalności WSM. Zebranie zwieńczył Turniej Bowlingowy o puchar Prezesa Stowarzyszenia. Zwycięzcą turnieju został Pan Jacek Krupa, Dyrektor Zarządzający w firmie Superior Industries Production Poland.