Wizyta Prezesa WSM w Brukseli

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny został zaproszony do udziału w prestiżowej konferencji ,,European Vocational Skills Week 2017 https://webcast.ec.europa.eu/european-vocational-skills-week-day-i Zaproszenie oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z pobytem i podróżą przez Komisję Europejską jest przejawem postrzegania klastra na arenie europejskiej i wynika  m.in. z udziału Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w międzynarodowym konsorcjum obejmującym 24 podmioty z 14 krajów Europejskich (uniwersytety technologiczne, klastry i duże firmy motoryzacyjne). Udział w konferencji, która miała miejsce w dniach 20-24.11.2017 Read more about Wizyta Prezesa WSM w Brukseli[…]