Wschodni Sojusz Motoryzacyjny zaproszony do udziału w międzynarodowym zespole projektowym

Udziałem w pracach nad projektem DRIVES (akronim tytułu: Development and Research on Innovative Vocational Education Skills) klaster WSM zapoczątkował nowy obszar swej aktywności międzynarodowej. Celem projektu jest dostarczanie rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego poprzez praktyczne inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemów związanych z niedoborem umiejętności, w szczególności poprzez ułatwienie mobilności pracowników w przemyśle motoryzacyjnym. Zbudowane w ramach tego projektu partnerstwo między rynkiem pracy Read more about Wschodni Sojusz Motoryzacyjny zaproszony do udziału w międzynarodowym zespole projektowym[…]