29 czerwca 2018

CEL

Cel inicjatywy klastrowej Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wyrażają trzy cele kierunkowe:

  1. Ochrona i reprezentacja interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.
  2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.
  3. Propagowanie wiedzy o motoryzacji oraz zaangażowanie w procesie kreowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na przygotowywanie kadr gospodarki regionalnej.