Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”

24 listopada 2020 r. odbyła się III ogólnopolska konferencja online, informująca o efektach prac Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności zatytułowana „Nowe kompetencje na nowe czasy”. Konferencja odbyła pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP). Konferencję otworzył Paweł Wideł, Prezes ZPMiAP i wiceprezes Rady – podkreślił, że działania Rady Read more about Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”[…]

Informacja o zamknięciu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informujemy, że otwarty nabór Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego został zamknięty z dn. 17.11.2020r., o godzinie 10:00. W terminie złożone zostały dwie oferty, które spełniły kryteria oceny formalnej. Podmioty, które złożyły oferty: Powiat Tarnobrzeski Gmina Tarnobrzeg Read more about Informacja o zamknięciu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego[…]

Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu – Nauka drogą do innowacji biznesowych

Tworzenie nowych produktów, budowanie rozwiązań w oparciu o europejskie i światowe trendy, kreowanie innowacji. To merytoryka Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu. Przedsiębiorcy i naukowcy poznają również najnowsze inspiracje, ważne dla funkcjonowania ich organizacji w niedalekiej przyszłości. Wydarzenie jest bezpłatne. Adresatami forum są przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, klastry, uczelnie wyższe, laboratoria badawcze, naukowcy i wynalazcy, doktoranci. Wydarzenie jest skierowane do inwestorów, przedstawicieli startupów, funduszy inwestycyjnych, studentów, kół Read more about Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu – Nauka drogą do innowacji biznesowych[…]