Oferta Pracy – Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS

Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS Miejsce pracy: Tarnobrzeg Zakres obowiązków: koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnerów współrealizujących projekt współpraca z Instytucją Pośredniczącą realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach EFS rekrutacja uczestników projektu, przygotowywanie dokumentacji związanej z rekrutacją wybór dostawców/wykonawców usług, zgodnie z zasadą konkurencyjności realizacja działań informacyjnych zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt Read more about Oferta Pracy – Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS[…]

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Regulamin Konkursu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nowy skan regulaminu 9.4.pdf Regulamin Konkursu 9.4.doc