Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Regulamin Konkursu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Nowy skan regulaminu 9.4.pdf

Regulamin Konkursu 9.4.doc