27 kwietnia 2023

ERASMUS+ Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ pn. „Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem” realizowany będzie w okresie 14.03.2023r. – 13.09.2024r. przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny wraz z pięcioma partnerami z Polski i Czech.

Są nimi:

  1. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
  2. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace
  3. TATRA Trucks a.s.
  4. Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.
  5. Zespół Szkół Technicznych im.T. Kościuszki w Leżajsku

Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie ogromną transformację technologiczną, jakościową i cyfrową. Pojazdy łączą się i stają się wysoce autonomicznymi, wyposażonymi w urządzenia z komponentami oprogramowania i elektronicznymi jednostkami sterującymi samochodem. Wszystko to wymaga specyficznego zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i dostosowania programów nauczania do wymagań i potrzeb miejsc pracy i rynku nowych produktów. Stworzenie wysokiego poziomu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy nie jest możliwe bez udziału zakładów pracy, które w tym celu muszą ściśle współpracować ze szkołami dostarczając niezbędnych informacji i wiedzy o aktualnych trendach, nowych technologiach, postępie technicznym i cyfrowym przemysłu i różnych dziedzin działalności gospodarczej.


Celem tego projektu jest stworzenie modelu współpracy pomiędzy szkołą a zakładem pracy, który pozwoli na ciągłe podnoszenie jakości nauczania i dostosowywanie go do wymagań branży


Model ten będzie zawierał opis niezbędnych czynności, procedur, instrukcji, wzorów umów itp. do stworzenia ramy stałej współpracy pomiędzy szkołą zawodową a zakładem pracy. Stworzenie modelu i jego stosowanie przez szkoły i zakłady pracy pozwoli na stałą ocenę i weryfikację wiedzy i umiejętności nt. uczniów i umożliwi bieżące modyfikacje i zmiany w programach nauczania, podnosząc tym samym jakość nauczania i dostosowanie programów nauczania do potrzeb branży motoryzacyjnej. W związku z zachodzącą w branży motoryzacyjnej transformacją technologiczną w kierunku e-mobilności i zeroemisyjności, szczególny nacisk zostanie położony na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz budowanie ekologicznego podejścia, świadomości i działania przyczyniającego się do przyjaznego i zrównoważonego rozwoju.

Rezultat projektu

Rezultatem projektu jest broszura zawierająca model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem wydana w trzech językach. Broszurę można pobrać poniżej.

The result of the project is a brochure containing a model of cooperation between a vocational school and industry, published in three languages. The brochure can be downloaded below.

Załączniki / Attachments

coming soon

Spotkania projektowe

Zdjęcie - pierwsze spotkanie Partnerów Projektu w TPPT
Pierwsze spotkanie Partnerów Projektu odbyło się w dn. 14.03.2023r. w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

W dniach 8-12 maja odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu Erasmus+, która miała miejsce w Czechach. Jej głównym celem było poznanie czeskiego systemu kształcenia zawodowego oraz zasad współpracy szkoły z zakładami pracy. W wizycie udział wzięło sześciu uczniów oraz trzech nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, przedstawiciele firmy Superior Industries Production Poland oraz ekspert z Klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę VOSKOP w miejscowości Kopřivnice, fabrykę samochodów ciężarowych TATRA TRUCKS a.s., Muzeum Techniki Tatra oraz miasto Ostrawa.  

W dniach 29.05 – 02.06 odbyła się druga wizyta studyjna, która miała miejsce w Polsce. W programie znalazła się wizyta w firmie Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. zlokalizowanej w Stalowej Woli, gdzie widzieliśmy proces produkcji felg aluminiowych i odbyliśmy owocną rozmowę na temat współpracy szkoły zawodowej z zakładem. Następnego dnia odwiedziliśmy Zespół Szkół Technicznych im. Kościuszki w Leżajsku, gdzie mogliśmy zaobserwować efekty tej współpracy. Odwiedziliśmy również firmę Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Chmielowie, gdzie poznaliśmy proces produkcji szyb samochodowych. Podczas wizyty zwiedziliśmy Sandomierz, Baranów Sandomierski i Leżajsk oraz odbyliśmy rejs statkiem po Jeziorze Tarnobrzeskim.

W dniach 14-15 września 2023r. oraz 18-19 stycznia 2024r. odbyły się spotkania projektowe. Pierwsze z nich zorganizowane zostało w Czechach. Tematem spotkania było omówienie aktualnej współpracy szkół z zakładami pracy oraz opracowania dokumentów potrzebnych do organizacji praktyk uczniów. Spotkanie odbyło się w szkole VOSKOP oraz firmie TATRA Trucks w miejscowości Koprivnice.

Trzecie spotkanie zorganizowane zostało w Polsce. Spotkanie merytoryczne odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Podczas drugiego dnia wizyty zorganizowany został pokaz modelowego dnia praktyk uczniów w Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. W pokazie udział wzięło dwóch uczniów ZST w Leżajsku oraz opiekunowie – merytoryczny i liniowy będący pracownikami firmy Superior Industries. Uczniowie na hali produkcyjnej przedstawili obsługę celi zrobotyzowanej.

Czwarte spotkanie projektowe obyło się w Czechach. Wspólnie z partnerami omówiliśmy treść broszury opracowaną przez Eksperta projektu na podstawie wkładu merytorycznego otrzymanego od naszych partnerów. Korzystając z uprzejmości firmy TATRA Trucks a.s. odwiedziliśmy poligon, na którym przedsiębiorstwo testuje swoje pojazdy. Mieliśmy okazję przejechać się samochodem wyprodukowanym specjalnie dla szkoły VOSKOP.