29 czerwca 2018

O KLASTRZE

Idea utworzenia klastra motoryzacyjnego narodziła się w związku z lokalizacją  dużych inwestycji branży Automotive w północno-zachodniej części regionu Podkarpacia. Do znakomicie funkcjonujących na tym terenie korporacji takich jak Federal Mogul, Kirchhoff, Uniwheels czy LEAR dołączył w 2011 roku Pilkington Automotive Poland należący do japońskiego koncernu NSG Group realizując w okolicach Tarnobrzega projekt, który w rankingach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. uznawany jest za największą inwestycję przemysłową w Polsce w roku 2011. Budowa tego ultranowoczesnego zakładu wydatnie przyczyniła się do powiększenia skupiska międzynarodowych firm motoryzacyjnych oraz powiązanych z nimi przedsiębiorstw kooperujących. Liczba, wielkość i stopień koncentracji tych przedsiębiorstw na stosunkowo niewielkim obszarze sprawiają, że ten proces można uznać za modelowy przykład samoistnie rozwijającej się struktury klastrowej. Poczynając od Dębicy, poprzez specjalne strefy ekonomiczne w Mielcu i Tarnobrzegu, Gorzycach, aż po Stalową Wolę na terenie Podregionu Tarnobrzeskiego zlokalizowało się 6 korporacji motoryzacyjnych o łącznych obrotach przekraczających 6 miliardów złotych i zatrudniających ponad 13000 pracowników. Menedżerowie tych korporacji tworzą prestiżowe środowisko biznesowe regionu i prowadzą aktywne działania związane z rozbudową swoich fabryk. Inicjatywa integracji tego środowiska zaproponowana przez prezesa Pilkington Automotive Poland z grupy NSG spotkała się z dobrym przyjęciem liderów pozostałych korporacji i w lipcu 2014 roku do podpisania porozumienia wyrażającego wolę współpracy.

Sygnatariuszami Listu Intencyjnego byli przedstawiciele:

 • Pilkington Automotive Poland należący do japońskiego koncernu NSG Group – produkującego szyby samochodowe największych marek światowych
 • Kirchhoff  Polska Sp. z o.o Mielec – imponujący pod względem nowoczesnych technologii produkcyjnych wytwórca metalowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego,
 • UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o – producent szerokiego spektrum felg aluminiowych,
 • Federal-Mogul producent tłoków (aktualnie 5% rynku produkcji światowej)
 • Lear Corporation Poland, którego mielecki oddział produkuje wiązki przewodów elektrycznych dla motoryzacji.
 • T.C. Dębica S.A. (The Goodyear Tyre & Rubber Company) jest największym producentem opon do samochodów osobowych i dostawczych.

http://localhost/eaa/images/artykuly/seaa-image-01.jpg

Wśród potencjalnych obszarów współpracy w ramach klastra wymienić można m.in. współpracę w zakresie wspólnej gospodarki odpadami, badań, efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich, szkoleń i innych obszarów.
Do grona inicjatorów-sygnatariuszy Listu Intencyjnego dołączyli naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Rzeszowskiej zainteresowani podjęciem dużych innowacyjnych projektów technologicznych miedzy innymi w ramach europejskiego programu HORYZONT 2020.

W dniu 11 lutego 2015 roku w Stalowej Woli – sercu najsłynniejszej polskiej inicjatywy klastrowej jaką był Centralny Okręg Przemysłowy – odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (East Automotive Alliance).  Członkami założycielami są menedżerowie: Pilkington Automotive Poland z grupy NSG, Kirchhoff Polska, Federal Mogul, Uniwheels Polska. naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu reprezentowani przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zarząd stowarzyszenia tworzą menedżerowie korporacji motoryzacyjnych natomiast organ kontroli wewnętrznej przedstawiciele uczelni technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Klaster East Automotive Alliance postawił sobie następujące cele:

 1. Ochrona interesów przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej oraz związanych z nią przedsiębiorców i kooperantów.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży motoryzacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Makroregionu Polski Wschodniej.
 3. Propagowanie wiedzy z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego, rozwój zainteresowań technicznych oraz zaangażowanie w procesie kształtowania polityki edukacyjnej ukierunkowanej na kadry gospodarki.

Zgodnie ze statutem cele te będą osiągane m.in. poprzez :

 1. Reprezentowanie interesów oraz stanowisk członków Stowarzyszenia przed władzami, instytucjami oraz innymi organizacjami oraz współpraca z nimi.
 2. Kreowanie i wspieranie innowacji i działalności badawczo–rozwojowej w zakresie przemysłu motoryzacyjnego
 3. Promocję branży motoryzacyjnej oraz sprzyjanie lokalizacji w regionie przedsiębiorstw kooperujących z zachowaniem troski o interesy i dobre imię członków Stowarzyszenia.
 4. Wspieranie działalności przemysłowej i aktywności ekonomicznej swoich członków z uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji oraz wymianę doświadczeń przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków Stowarzyszenia.
 5. Współpracę z organizacjami i placówkami naukowo-badawczymi, władzami oraz instytucjami.

Stowarzyszenie East Automotive Alliance z założenia nastawione na integrowanie i współpracę menedżerów, naukowców i przedsiębiorców  już na początku dysponuje imponującym potencjałem. Wyraża go suma potencjałów korporacji motoryzacyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu oraz potencjał B+R reprezentowany przez ważne uczelnie techniczne, które aktualnie prowadzą na kilkunastu wydziałach prace badawcze powiązane z przemysłem motoryzacyjnym.