Zaproszenie na zdalne konsultacje środowiskowe

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców do wyrażania swoich opinii o zapotrzebowaniu na nową wiedzę i kompetencję pracowników i kandydatów do pracy w motoryzacji. Tematy rozmów dotyczyć będą możliwości kształcenia, nowoczesnych rozwiązań, pokolenia Z, robotyzacji, imigrantów i feminizacji zawodów. Spotkanie on-line będzie doskonałą okazją do sieciowania, ponieważ firmy będą miały możliwość krótkiej prezentacji. Jednocześnie uzyskacie Państwo informację na temat dostępnych kierunków kształcenia w polskim systemie edukacji Read more about Zaproszenie na zdalne konsultacje środowiskowe[…]