Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP). Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności. Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030 to dokument dzięki któremu: – wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Podkarpacia z uwzględnieniem pobudzenia gospodarki i budowy odporności na sytuacje Read more about Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego[…]