I Walne Zgromadzenie EACN

Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych (European Automotive Cluster Network EACN) powstała w 2016 r. Została zainicjowana przez dziewięć klastrów w celu wzmocnienia współpracy między europejskimi klastrami motoryzacyjnymi i ich członkami, koncentrując się na modernizacji przemysłu. EACN ma na celu pomoc we wzmocnieniu europejskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz przyczynić się do uczynienia go bardziej ekologicznym, cyfrowym i odpornym. Partnerzy z sukcesami współpracowali w ramach projektu ESCP-S3 „EACN for Joint Industrial Modernization Investments”, który był Read more about I Walne Zgromadzenie EACN[…]