I Walne Zgromadzenie EACN

Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych (European Automotive Cluster Network EACN) powstała w 2016 r. Została zainicjowana przez dziewięć klastrów w celu wzmocnienia współpracy między europejskimi klastrami motoryzacyjnymi i ich członkami, koncentrując się na modernizacji przemysłu. EACN ma na celu pomoc we wzmocnieniu europejskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz przyczynić się do uczynienia go bardziej ekologicznym, cyfrowym i odpornym.

Partnerzy z sukcesami współpracowali w ramach projektu ESCP-S3 „EACN for Joint Industrial Modernization Investments”, który był współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej COSME i zakończył się w styczniu 2021 r. W 2019 r. EACN otworzył się na inne klastry motoryzacyjne. Klastry EACN połączyły siły, aby wesprzeć swoich członków podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku i opracować wspólną wizję europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Wraz z zakończeniem projektu ESCP-S3 17 europejskich klastrów motoryzacyjnych z 10 krajów europejskich zdecydowało się kontynuować i zintensyfikować współpracę. Utworzono nową organizację o przejrzystej strukturze zarządzania, składającą się ze Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu, Sekretarza Generalnego i pięciu operacyjnych grup roboczych.

Pierwsze Walne Zgromadzenie EACN odbyło się 20 stycznia 2021 r. z udziałem wszystkich 17 klastrów, które wcześniej podpisały swoje zobowiązanie do tej sieci. Sieć będzie reprezentowana przez następujących wybranych członków Zarządu:

 • Bruno Grandjean, zastępca dyrektora generalnego, Pôle Véhicule du Futur (Francja) jako prezes
 • Alberto Cominges, Cluster Manager, Galician Automotive Cluster CEAGA (Hiszpania) jako wiceprezes
 • Paul Butler, dyrektor generalny, NEAA North East Automotive Alliance, (Wielka Brytania)
 • Łukasz Górecki, Cluster Manager, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)
 • Fernando Machado, Cluster Manager, Automobile Cluster of Portugal MOBINOV (Portugalia)
 • Josep Nadal, Cluster Manager, CIAC Automotive Industry Cluster of Catalonia (Hiszpania)

Partnerzy zdecydowali o powołaniu grup roboczych i o rozpoczęciu współpracy w zakresie następujących tematów:

 • modernizacja przemysłu / przemysł 4.0 / transformacja cyfrowa,
 • łańcuch dostaw,
 • umiejętności i kompetencje,
 • czyste, połączone i autonomiczne pojazdy oraz mobilność.

17 członków EACN to:

 • PGM Polska Grupa Motoryzacyjna, Polska
 • Śląski Klaster Motoryzacji i Zaawansowanej Produkcji, Polska
 • East Automotive Alliance, Polska
 • Aria Haut-de-France, Francja
 • Autoklastr, Republika Czeska
 • Klaster motoryzacyjny Bułgaria, Bułgaria
 • Europejski Klaster Rozwiązań Mobilności CARA, Francja
 • Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya CIAC, Hiszpania
 • Eskisehir Chamber of Industry Automotive Cluster, Turcja
 • Galicyjski Klaster Motoryzacyjny CEAGA, Hiszpania
 • Mobinov, Portugalia
 • NextMove, Francja
 • North East Automotive Alliance NEAA, Wielka Brytania
 • Pôle Véhicule du Futur, Francja
 • Serbian Automotive Cluster, Serbia
 • Ukraiński Klaster Motoryzacyjny, Ukraina
 • Valencian Automotive Cluster AVIA, Hiszpania

Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych jest otwarta dla nowych członków.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: info@eacn-initiative.eu.
Strona internetowa projektu ESCP-S3: www.eacn-initiative.eu