Poparcie Podkarpackiej Rady Innowacji dla klastra EAA

 Relacja z posiedzenia   Podkarpacka Rada Innowacji udzieliła poparcia dla uznania branży motoryzacyjnej  za inteligentną specjalizację Podkarpacia.  Podczas dyskusji i głosowania podjętego na wniosek Przewodzniczącego PRI prof dr hab. Leszka Woźniaka za poparciem wniosku w tym zakresie głosowało 19 członków Rady, przy braku głosów przeciwnych oraz przy jednym wstrzymującym się.   Uzyskane poparcie Podkarpackiej Rady Innowacji jest ważnym wydarzeniem otwierającym proces wprowadzenia tego Read more about Poparcie Podkarpackiej Rady Innowacji dla klastra EAA[…]

Wyjazd studyjny do Austrii

W ramach  misji gospodarczej do Austrii (kraj Styrii) jest przgotowywana wizyta oraz spotkania z przedstawicielami klastra motoryzacyjnego ACstyria oraz firm w nim funkcjonujących.  Aktualnie stan przgotowań obejmuje nawiązanie kontaktu roboczego oraz uzyskanie potwierdzenia zainteresowania ze strony austriackiej wspólpracą w ramach tej misji.   Utworzony w 1995 r. klaster samochodowy Autocluster Steiermark lub „ACstyria” grupuje wokół Grazu i Gleisdorfu ok. 180 producentów samochodów (Mercedes, MAN Steyr, BMW X-3, Chrysler, Read more about Wyjazd studyjny do Austrii[…]