Poparcie Podkarpackiej Rady Innowacji dla klastra EAA

 Relacja z posiedzenia 

 Podkarpacka Rada Innowacji udzieliła poparcia dla uznania branży motoryzacyjnej  za inteligentną specjalizację Podkarpacia. 

Podczas dyskusji i głosowania podjętego na wniosek Przewodzniczącego PRI prof dr hab. Leszka Woźniaka za poparciem wniosku w tym zakresie głosowało 19 członków Rady, przy braku głosów przeciwnych oraz przy jednym wstrzymującym się.  

Uzyskane poparcie Podkarpackiej Rady Innowacji jest ważnym wydarzeniem otwierającym proces wprowadzenia tego korzystnego dla branzy w regionalnych dokumentach strategicznych, które w latach 2014-2020 będą stanowiły podstawę dostępu do środków europejskich przeznaczonych na wsparcie inwestycji, rozwój zaplecza B+R oraz współpracy nauki z przemysłem. 

Inteligentne specjalizacje – dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji.