2 lipca 2024

DRIVES

The Development and Research on Innovative Vocational Education Skills

DRIVES opracowuje rozwiązania w zakresie kapitału ludzkiego dla wszystkich poziomów samochodowego łańcucha wartości.

Projekt zapewni rozwiązania w zakresie kapitału ludzkiego w całym łańcuchu dostaw motoryzacyjnych poprzez utworzenie Sojuszu na rzecz Umiejętności Sektora Motoryzacyjnego, obejmującego wszystkie poziomy łańcucha wartości (produkcja pojazdów, dostawcy samochodów i sprzedaż samochodów oraz usługi posprzedażowe). Za pośrednictwem sieci partnerów wyniki projektu DRIVES zostaną rozpowszechnione w całej Unii Europejskiej, wśród ponad 300 stowarzyszeń skupiających ponad 270 450 firm różnej wielkości, reprezentujących ponad 7 milionów pracowników.

Tło

Postęp technologiczny i globalizacja rewolucjonizują sposób, w jaki żyjemy, uczymy się, pracujemy i prowadzimy działalność gospodarczą.

Technologie cyfrowe i inne kluczowe technologie zmieniają podstawy przemysłu i szerszej gospodarki światowej. Daje to ogromne możliwości w zakresie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale wymaga również wykwalifikowanych i zdolnych do adaptacji osób, które są w stanie napędzać zmiany i je wspierać. Aby zapewnić rozwiązania w zakresie umiejętności specyficznych dla danego sektora, w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności uruchomiono plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności.

Blueprint to nowe ramy strategicznej współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami (np. przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi, instytucjami badawczymi, edukacyjnymi i szkoleniowymi, władzami publicznymi) w danym sektorze gospodarki. Będzie stymulować inwestycje i zachęcać do strategicznego wykorzystania możliwości finansowania unijnego i krajowego. Celem jest opracowanie konkretnych działań w celu zaspokojenia krótko- i średnioterminowego zapotrzebowania na umiejętności w celu wsparcia całego sektora.

Cele

Ocena i włączenie istniejących i sprawdzonych ram umiejętności w krajach europejskich, modernizacja ich w celu sprostania przyszłym trendom motoryzacyjnym (z wykorzystaniem firm zajmujących się analizami eksperckimi) oraz wdrożenie w innych krajach.

Umożliwienie wzajemnego uznawania nagród i certyfikatów pomiędzy formalną i nieformalną edukacją samochodową, kształceniem i szkoleniem zawodowym a uniwersytetami oraz w całej Europie w celu zwiększenia wykorzystania i powodzenia programów mobilności finansowanych przez rząd, takich jak Erasmus+.

Wdrożenie wspólnego europejskiego parasola umiejętności motoryzacyjnych i integracja istniejących ram umiejętności (sektorowa rada ds. umiejętności, ECQA, AQUA, SkillMan, paszport umiejętności itp.), w tym szkolenia pilotażowe.

Wdrożenie Rynku Praktyk zawodowych poprzez zwiększenie jego efektywności dla osób poszukujących pracy w branży motoryzacyjnej. Stworzenie infrastruktury informatycznej ułatwiającej rozpowszechnianie wspólnych wymagań zawodowych, która będzie dostępna dla osób poszukujących pracy, organizatorów szkoleń (tj. uniwersytetów), organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innych zainteresowanych stron. Promocja portalu jako miejsca rynku pracy na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Partnerzy

Koordynator Projektu:
VŠB – Technical University of Ostrava (VŠB-TUO), Czech Republic

W projekcie udział bierze 24 partnerów z 11 krajów europejskich:

Austria (ISCN, TU Graz, FH Joanneum),
Belgia (ETRMA, ACEA, CLEPA, Efvet),
Czechy (VSB-TU),
Węgry (Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie),
Włochy (SPIN 360, Confindustria),
Holandia (U Twente, Symbol Business Improvement),
Polska (East Automotive Alliance),
Rumunia (APIA),
Hiszpania (SERNAUTO, Mondragon University, AIC, GESTAMP),
Portugalia (IPV, IDESCOM, Universidade do Minho, Eupportunity),
Wielka Brytania (SEMTA).

Szczegóły projektu

Rozpoczęcie: Styczeń 2018

Zakończenie: Grudzień 2021

Finansowane w ramach programu Erasmus+ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych z budżetem
3 987 590 euro

Rezultaty projektu

 

Rezultaty projektu dostępne są na stronie https://www.project-drives.eu/en/aboutus#

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny jest autorem kursów MOOC w tematyce Predyktywnego Utrzymania Ruchu na trzech poziomach: technician, engineer oraz expert.

Wszystkie kursy wypracowane w projekcie są dostępne na platformie https://learn.skills-framework.eu/