Konferencja „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego”.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Marszałowskim w Rzeszowie miało miejsce szczególne wydarzenie – w jednym miejscu podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferncji spotkali się liderzy podkarpackich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Konferencję  pt.: „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego” otworzył Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego, który podkreślił znaczenie tej branży przemysłu w gospodarce regionu.  Uczestnikom konferencji szczególnie utkwiła w pamięci wypowiedź Read more about Konferencja „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego”.[…]

Walne Zebranie Członków WSM

W dniu 08 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.  Przypadająca w tym dniu 1-sza rocznica rejestracji klastra była okazją do krótkiego podsumowania tego okresu oraz wręczenia certyfikatów członkostwa dla  firm tworzących klaster. Certyfikaty wręczył  Ryszard Jania – prezes WSM, który podkreślił, że w ciągu tego okresu oprócz realizacji merytorycznych działań sieciujących  klaster podwoił liczbę swoich członków Read more about Walne Zebranie Członków WSM[…]