Konferencja „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego”.

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Marszałowskim w Rzeszowie miało miejsce szczególne wydarzenie – w jednym miejscu podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferncji spotkali się liderzy podkarpackich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Konferencję  pt.: „Motoryzacja jako perspektywiczny kierunek rozwoju województwa podkarpackiego” otworzył Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego, który  podkreślił znaczenie tej branży przemysłu w gospodarce regionu.  Uczestnikom konferencji szczególnie utkwiła w pamięci wypowiedź marszałka odnosząca się do wysiłków nastawionych na uzyskanie statusu inteligentnej specjalizacji dla motoryzacji.

 Chcemy, aby motoryzacja stała się czwartą inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego. To kolejna szansa na rozwój firm, tworzenie miejsc pracy, współpracę nauki i biznesu, czyli rozwój regionu. Chcemy, aby stało się to jeszcze w tym roku – powiedział marszałek 

Kolejne punkty programu konferencji objęły wykład prof. dr hab. Leszka Woźniaka, wystąpienie Ryszarda Jani – prezesa Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, prezentację inicjatywy klastrowej z Sanoka wygłoszoną przez Alicję Wosik oraz prezentacje przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu i Urzędu Marszłakowskiego. Ważnym punktem w programie konferencji było spotkanie networkingowe realizowane w foyer Sali Audytoryjnej, w której odbywała sie konferencja. W trakcie tego spotkania przedstwiciele podkarpackich firm motoryzacyjnych  mieli okazję spotkać liderów Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego oraz  wzajemnie wymienić kontakty.