Wyjazdowe posiedzenie Zarządu klastra w Sanoku

Zarząd Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w pełnym składzie uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu na południu Podkarpacia.

Miejscem spotkania była sala obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Sanoku, któe udzieliła gościny.  Oprócz spraw wynikających z procedur statutowych celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami inicjatywy klastrowej z Sanoka oraz robocza wizyta studyjna w głównych przedsiębiorstwach motoryzacyjnych z południa regionu takich jak m.in.  AUTOSAN S.A. i  SANOK RUBBER S.A. Po zakończeniu wizyty na liniach produkcyjnych odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad strategią inteligentnej specjalizacji. Ponadto, podczas wspólnego posiedzenia z  liderami klastra z Sanoka uzgodniono przygotowanie i podpisanie dokumentu partnerskiego otwierającego obszar do podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promocji rozwoju branży motoryzacyjnej .