Walne Zebranie Członków WSM

W dniu 08 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.  Przypadająca w tym dniu 1-sza rocznica rejestracji klastra była okazją do krótkiego podsumowania tego okresu oraz wręczenia certyfikatów członkostwa dla  firm tworzących klaster. Certyfikaty wręczył  Ryszard Jania – prezes WSM, który podkreślił, że w ciągu tego okresu oprócz realizacji merytorycznych działań sieciujących  klaster podwoił liczbę swoich członków wzbodacając swą strukturę o nowe podmioty sektora MSP.