Konferencja „Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem w aspekcie międzynarodowym”

W dniu 19.06.2024r., w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu odbyła się konferencja, której gospodarzem był Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Wydarzenie zgromadziło blisko 70 uczestników.

Temat przewodni spotkania „Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem w aspekcie międzynarodowym” dotyczył  podsumowania realizowanego projektu 2022-2-PL01-KA210-VET-000096801 w okresie 14.03.2023r. – 13.09.2024r. w ramach programu Erasmus+

Konferencję oficjalnie otworzył Pan Ryszard Jania – Prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego i Dyrektor Generalny Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja broszury, która jest rezultatem realizowanego projektu a także prezentacje Pana Aleksandra Grabskiego – Dyrektora biura WSM i Eksperta projektu Pana Andrzeja Uloka.

Liderem realizowanego projektu jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny natomiast partnerami projektu byli: ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, AUTOKLASTR z Czech, VOSKOP – Państwowa Szkoła Średnia, SUPERIOR INDUSTRIES Production Poland Sp. z o.o. – Stalowa Wola, producent felg aluminiowych, TATRA TRACK a.s z Czech – producent samochodów ciężarowych.

W projekcie wzięło udział 10 uczniów z Czech i 10 uczniów z Polski a także 4 przedstawicieli zakładów pracy
i 7 nauczycieli szkół.

Osiągnięty cel projektu ma przyczynić się do ciągłej poprawy jakości nauczania i dostosowywania jej do bieżących wymagań przemysłu motoryzacyjnego.

W gronie zaproszonych gości byli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy, Przedstawiciele szkolnictwa zawodowego i technicznego, Władze samorządowe, organizacje gospodarcze, przedstawiciele przemysłu i klastrów motoryzacyjnych oraz instytucje otoczenia biznesu.

Podczas wydarzenia odbył się wartościowy panel dyskusyjny, który dotyczył kwestii zastosowania wypracowanego modelu do poprawy jakości nauczania. Moderatorem panelu był Hubert Czub – Kierownik projektu, jego uczestnikami:

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. Rektor Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu podzieliła się wiedzą jak zmienił się od 2018 roku model kształcenia zawodowego i jak ważne są praktyki zawodowe,

Piotr Foryt , Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wspominał o zaufaniu do  zakładu pracy i zrozumieniu do czego chcemy dążyć, jak istotne jest kształcenie po to aby uczniowie bez problemu mogli wejść z wiedzą na rynek pracy,

Natomiast, Wioletta Kulczyńska Wizytator z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaznaczyła, że konieczne jest przestrzeganie ram prawnych i formalnych porozumień oraz mówiła o istocie komunikacji pomiędzy zakładem pracy za szkolnictwem zachęcając jednocześnie do zaangażowania społeczności lokalnej, 

Z kolei  Jolanta Płonka Kierownik Wydziału Edukacji i EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie skupili się na tym jak ważne jest kompleksowe wdrażanie wypracowanego modelu współpracy szkoły zawodowej z zakładem pracy a także zachęcała do aktywnego pozyskiwania środków na organizacje wszelakich forma wsparcia np. staży,

Ryszard Jania, Prezes Zarządu Wschodni Sojusz Motoryzacyjny i Dyrektor Generalny Pilkington Automotive Poland Sp. Z o.o., podkreślał o tym, że nauczyciele potrzebują wsparcia, wiedzy i rozwoju a do tego istotne są chęci i pasjonaci, dodając, że jednocześnie musimy pamiętać o kreowaniu następców,

Krzysztof Świerk, Dyrektor Zarządzający Polska Izba Motoryzacji omówił potrzeby sektora motoryzacyjnego istotę kompetencji i kwalifikacji, podkreślając ważność Modułowego Program Nauczania,

Jacek Krupa, Dyrektor Zarządzający Superior Industries Production Poland Sp. z o. o., skoncentrował się na warunkach jakie może stworzyć zakład pracy są to: merytoryczna pomoc w kształceniu, wsparcie finansowe w formie stypendium, wsparcie materialne w postaci materiałów i produktów a nawet maszyn do testowania nowych technik i technologii.

Konferencja była także okazją do networkingu oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń.