Wschodni Sojusz Motoryzacyjny zaproszony do udziału w międzynarodowym zespole projektowym

Udziałem w pracach nad projektem DRIVES (akronim tytułu: Development and Research on Innovative Vocational Education Skills) klaster WSM zapoczątkował nowy obszar swej aktywności międzynarodowej. Celem projektu jest dostarczanie rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego poprzez praktyczne inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemów związanych z niedoborem umiejętności, w szczególności poprzez ułatwienie mobilności pracowników w przemyśle motoryzacyjnym. Zbudowane w ramach tego projektu partnerstwo między rynkiem pracy oraz instytucjami edukacyjnymi ifirmami szkoleniowymi obejmie wszystkie poziomy łańcucha wartości i będzie służyć bardziej dynamicznemu rozwojowi branży motoryzacyjnej na poziomie całej Europy. 
Ten 4-letni projekt o  wartości 4 milionów Euro oprócz szansy na uzyskanie funduszy bezpośrednio od Komisji Europejskiej przyniósł dla WSM kilka innych korzyści.

Wśród nich warto wskazać takie benefity jak:

  • Zaistnienie w międzynarodowej grupie podmiotów obejmujących uniwersytety technologiczne, klastry, korporacje motoryzacyjne oraz inne podmioty z  12 krajów.
  • Nabycie doświadczenia z zespołowej pracy nad inicjatywami międzynarodowymi
  • Doświadczenia z regularnej komunikacji w wielonarodowym zespole projektowym
  • Nawiązanie osobistych kontaktów z doświadczonymi liderami oraz ekspertami 
  • Zaprezentowanie potencjału WSM sprzyjające zaproszeniu do kolejnych projektów partnerskich

Projekt „DRIVES” został przygotowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej związanej z procesem wdrażania strategii GEAR 2030. Wyniki konkursu spodziewane są na jesieni 2017 a początek działań operacyjnych w ramach projektu od początku 2018 roku. Przedmiotem projektu jest wsparcie procesu rozwoju zasobów kadrowych dla przemysłu motoryzacyjnego w  Europie.

Więcej szczegółów nt. konkursu grantowego do któego aplikujemy mozna znaleźć pod następującym linkiem:

ogłoszenie Komisji Europejskiej o naborze projektów