Oferta Pracy – Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS

Kierownik-koordynator projektu partnerskiego EFS

Miejsce pracy: Tarnobrzeg

Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnerów współrealizujących projekt
 • współpraca z Instytucją Pośredniczącą
 • realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach EFS
 • rekrutacja uczestników projektu, przygotowywanie dokumentacji związanej z rekrutacją
 • wybór dostawców/wykonawców usług, zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • realizacja działań informacyjnych
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu
 • wybór wykonawców do realizacji zadań w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu SL2014
 • przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów;
 • bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości
 • sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej

Wymagania

 • udokumentowane  doświadczenia w kierowaniu projektami EFS z podkreśleniem doświadczeń związanych organizacją staży
 • doświadczenie organizacyjne – kierowanie zespołami, współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 • wiedza i praktyczne doświadczenia w zakresie metodologii zarządzania projektami
 • bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS
 • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
 • mile widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się organizacji biznesowej – a tym samym dalsze perspektywy w kolejnych projektach
 • współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty
 • możliwość nabycia doświadczeń wynikających z kontaktu ze środowiskiem biznesowym związanym z branżą automotive
 • możliwość pokazania swoich atutów oraz rozwijania własnych pomysłów
 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole
 • rozwój zawodowy oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez klaster
 • okazję do samorealizacji oraz udziału w innych projektach podejmowanych przez klaster

Zainteresowane osoby spełniające ww. wymagania prosimy o składanie aplikacji pocztą elektroniczną: biuro@eaa-wsm.pl lub bezpośrednio w biurze Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w  Tarnobrzegu przy ul. M.Dąbrowskiej 15 w godzinach pracy  w terminie do  dnia 16 sierpnia 2018

Aplikacja powinna zawierać:

 • zwięzły życiorys zawodowy z uszczegółowieniem doświadczenia w  zarządzania projektami EFS (zestawienie projektów już rozliczonych i/lub realizowanych aktualnie), – prosimy o wyeksponowanie doświadczeń z  projektami obejmującymi staże zawodowe
 • życiorys powinien zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych w  brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • ewentualnie inne dodatkowe informacje, które zdaniem kandydata/tki powinny być znane instytucji ogłaszającej nabór (forma prezentacji tej  informacji jest dowolna i powinna być złożona jako oddzielny dokument aplikacyjny opatrzony tytułem “Informacje dodatkowe”)