Wizyta Prezesa WSM w Brukseli

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny został zaproszony do udziału w prestiżowej konferencji ,,European Vocational Skills Week 2017

https://webcast.ec.europa.eu/european-vocational-skills-week-day-i

Zaproszenie oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z pobytem i podróżą przez Komisję Europejską jest przejawem postrzegania klastra na arenie europejskiej i wynika  m.in. z udziału Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w międzynarodowym konsorcjum obejmującym 24 podmioty z 14 krajów Europejskich (uniwersytety technologiczne, klastry i duże firmy motoryzacyjne).

Udział w konferencji, która miała miejsce w dniach 20-24.11.2017 obejmował aktywne zaangażowanie Ryszarda Jani w charakterze uczestnika panelu (speaker) przed niemal 650-osobową widownią w Brukseli.  Przedmiotem tych wystąpień były zagadnienia współpracy międzynarodowej w zakresie programu rozwoju kadr dla branży Automotive oraz zagadnienia związane z problematyką szkolnictwa zawodowego oraz transferów pracowników i specjalistów na obszarze całej Unii Europejskiej.

Podczas konferencji Prezes Jania wziął również udział w charakterze panelisty, w dyskusji, w której uczestniczyli:

Kirsi EkrothManssila-, Kluczowe technologie wspomagające, Cyfrowe produkcje i interoperacyjność; DG GROW

Rafał Kamiński– Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A Poland

Rudolf Niessler -, Dyrektor ds. Inteligentnego i zrównoważonego rozwoju –  DG REGIO

Cristina Dimas – koordynator ds. Innowacji i biznesu, CECOA – Centrum Kształcenia Zawodowego dla sektotu handlu i usług – Portugal

Silvia Barbone –  koordynator projektu „ Blueprint”, Federturismo – Confindustria, Italy

Owocem uczestnictwa w ww. wydarzeniu są liczne kontakty, propozycje współpracy projektowej oraz kolejne zgłoszenia do członkostwa w klastrze WSM