Konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy”

24 listopada 2020 r. odbyła się III ogólnopolska konferencja online, informująca o efektach prac Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności zatytułowana „Nowe kompetencje na nowe czasy”. Konferencja odbyła pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP).

Konferencję otworzył Paweł Wideł, Prezes ZPMiAP i wiceprezes Rady – podkreślił, że działania Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności są niezbędne, by można było kontynuować produkcję i inwestycje w sektorze motoryzacyjnym w Polsce i w Europie. Przyznał, że najbliższe lata przyniosą więcej zmian w sektorze niż ostanie 50-60 lat, będą to megatrendy takie jak: elektromobilność, mobilność nisko i zero emisyjna, samochody autonomiczne i współdzielenie. 

Następnie uczestników konferencji powitali: Roman Kantorski, przewodniczący Komitetu Sterującego Rady a także prezes Polskiej Izby Motoryzacji oraz Wiceprzewodniczący Rady, Janusz Michałek, jak również Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki w imieniu partnerów projektu. 

Henryk Michalik Przewodniczący Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności przedstawił sprawozdanie z działań Rady w 2020r.

Prof. Jerzy Hausner z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej przestawił raport dotyczący przyszłości systemu rozwoju kompetencji w Polsce pod nazwą „Poza horyzont. Kurs na edukację: O budowie systemu kształcenia wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0” wykonany w ramach programu Dialog we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji. Pełną wersję raportu można pobrać ze strony: https://fundacjagap.pl/program-dialog/

Joanna Szychowska, Dyrektorka Unitu Automotive i Elektromobilność w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej opowiedziała o transformacji sektora motoryzacyjnego u Unii Europejskiej.

Dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych Mercedes Benz-Manufacturing Poland, opowiedziała o najlepszych praktykach i nowych kompetencjach w motoryzacji realizowanych w fabryce silników spalinowych i baterii elektrycznych w Jaworze.

Jako następny wypowiedział się Pan Łukasz Górecki, Manager Klastra Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE), który opowiedział o współpracy biznesu i edukacji dającej szanse na efektywne kształcenie branżowe.

Manuela Geleng, Dyrektorka ds. Umiejętności w DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne w Komisji Europejskiej, zaprezentowała program European Skills Agenda –  priorytety w polityce zrównoważonej konkurencji, sprawiedliwości społecznej i odporności (resilience).

Izabela Laskowska, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego, Delegat Techniczny WorldSkills Poland z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także przedstawicielka Narodowej Agencji Programu Erasmus+, przedstawiła informacje o funduszach i programach, które wspierają podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym wystąpili przedstawiciele administracji państwowej, biznesu, instytucji badawczej oraz organizacji pracodawców. Udział w panelu wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin; Iga Magda, Wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych; Joanna Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji w Volkswagen Poznań oraz Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalna Pilkington Automotive w Sandomierzu

Materiał wideo z konferencji dostępny jest na kanale Konfederacji Lewiatan w serwisie Youtube.