Informacja o zamknięciu otwartego naboru Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Informujemy, że otwarty nabór Partnera z sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego został zamknięty z dn. 17.11.2020r., o godzinie 10:00.

W terminie złożone zostały dwie oferty, które spełniły kryteria oceny formalnej.

Podmioty, które złożyły oferty:

  1. Powiat Tarnobrzeski
  2. Gmina Tarnobrzeg

Wymienione wyżej podmioty zostały wybrane w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.