29 czerwca 2018

INICJATYWA

Inicjatywa zawiązania organizacji sieciującej podmioty związane z motoryzacją narodziła się w środowisku menedżerów branży automotive.

Ideę jaka przyświecała powstaniu tej inicjatywy wyraża treść Listu Intencyjnego podpisanego latem 2014 roku w Sali Sejmowej zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu-Dzikowie.