Discover Podkarpackie Region – the hub for innovative industries

Wizyta Prezesa i Wiceprezesa naszego Klastra do Brukseli w celu promocji motoryzacji jako inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 maja 2018 roku w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli miała miejsce kolejna ważna inicjatywa promująca Województwo Podkarpackie, organizowana przez Marszałka Województwa Władysława Ortyla, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

Wydarzenie pod hasłem “Discover Podkarpackie Region – the hub for innovative industries” zostało zorganizowane, aby ukazać potencjał firm Podkarpacia. Wraz z Marszałkiem oraz Ambasadorem w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele klastrów z Podkarpacia. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny  był reprezentowany przez Prezesa Ryszarda Janię oraz Wiceprezesa Janusza Sobonia, którzy zaprezentowali potencjał, osiągnięcia klastra oraz korzyści płynące z podjęcia tej inicjatywy.

Prężnie rozwijające się klastry stają się szansą dla pracodawców w pozyskaniu nowych środków i możliwością do polepszenia swojego udziału na rynku pracy. Województwo Podkarpackie wykreowało inteligentne specjalizacje, które rozwijają się dzięki zaangażowaniu firm danej branży oraz członków, przynależących do klastrów. Organizowane spotkania, dyskusje prowadzą do osiągnięcia korzystnych rezultatów w różnych obszarach inteligentnej specjalizacji. Współpraca oraz zrzeszanie się skutkują silniejszą pozycją w danym obszarze działania. Prezes WSM Ryszard Jania w swojej prezentacji, przedstawił działania oraz strategię na kolejne lata. Dzięki inicjatywie Marszałka przedstawiciele wiodących klastrów z regionu (automotive,lotnictwa informatyki oraz jakości życia) mogli razem połączyć siły i wspólnie realizować promocję inteligentnych specjalizacji oraz inicjatyw klastrowych na Podkarpaciu.

1.      PROGRAM WYDARZENIA

12:15     Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia

·         12:15 – 12:30    Wystąpienie Andrzeja Sadosia – Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

·         12:30 – 12:45    Wystąpienie Władysława Ortyla – Marszałek Województwa Podkarpackiego (wraz z prezentacją ekspozycji)

12:45    Lunch networkingowy pod hasłem “Podkarpackie Smaki”

·         Wspólny toast Marszałka i Ambasadora i zaproszenie do poczęstunku podkarpackim winem oraz regionalnymi i tradycyjnymi potrawami

·         Networking

13:30     Prezentacje poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu

·         13:30 – 13:45    Przedstawiciel Stowarzyszenia Dolina Lotnicza –Janusz Zakręcki

·         13:45 – 14:00    Przedstawiciel klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – Ryszard Jania

·         14:00 – 14:15    Przedstawiciel klastra Informatyka Podkarpacka – Wojciech Materna

·         14:15 – 14:30    Przedstawiciele Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Procarpthia – Anna Brzechowska-Rębisz i Ewelina Nycz

14:30 – 15:30     Wystawa otwarta dla osób z zewnątrz, networking