WSM partnerem Seminarium Metodologicznego z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

20 listopada 2019r. odbyło się Seminarium Metodologiczne dla podmiotów zainteresowanych założeniami oraz  korzyściami jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

Seminarium zorganizowane było przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach projektu Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Jednym z partnerów wydarzenia był Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Celem spotkania było wzmocnienie współpracy przedsiębiorców i szkół w celu definiowania i wdrażania nowych kwalifikacji potrzebnych dla rozwoju sektora Automotive do ZSK. Podczas praktycznych warsztatów, w których udział wzięli specjaliści z branży motoryzacyjnej, przedstawiciele sfery nauki oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu poruszono tematy dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektora motoryzacyjnego w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej, wyzwań technologicznych i organizacyjnych dla motoryzacji wynikających z trendów światowych oraz przedstawiono założenia ZSK w świetle szans i korzyści dla edukacji i biznesu. Dyrektor Biura WSM, Pan Maciej Ślęzak zaprezentował zgromadzonym informacje oraz film o projekcie Podkarpacka Akademia Motoryzacji Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe.