Nawiązanie współpracy ze Śląsko-Morawskim klastrem Automotive z Czech

W dniach 13-14.10.2021 r. przedstawiciele WSM, w osobie Ryszarda Jani Prezesa i Macieja Ślęzaka Dyrektora Biura, złożyli wizytę w Morawsko-Śląskim Klastrze Samochodowym z.s. (dalej zw. Autoklastr) w Ostrawie reprezentowanym przez Libora Dobesa – Dyrektora Zarządzającego i Adama Priechodsky – Kierownika ds. projektów. W czasie pobytu zapoznali się ze działalnością Autoklastra, jego specyfiką oraz aktualnymi projektami jakie realizuje.

Efektem wizyty było podpisanie pomiędzy Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym a Morawsko-Śląskim Klastrem Samochodowym z.s.  porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ekonomicznego i promocji, w celu podniesienia konkurencyjności w regionie, wymiany wiedzy, informacji i doświadczenia, budowania wzajemnych relacji i rozwoju, kooperacji, współpracy z uniwersytetami i centrami technologicznymi, wzajemnego informowania się o ważnych wydarzeniach, praktykach i targach, jak również w współpracy w zakresie edukacji zawodowej w kontekście rozwoju kompetencji, nowych metod i programów.  

Podsumowaniem pobytu była wspólna wizyta Autoklastra i WSM w Konsulacie Generalnym w Ostrawie i przedstawienie Konsul Generalnej Izabelii Wołłejko-Chwastowicz inicjatyw obu klastrów na rzecz rozwoju motoryzacji, szkolnictwa zawodowego i możliwości przyszłej współpracy.

Autoklastr został powołany w celu wspierania innowacyjności oraz zwiększania konkurencyjności i zdolności eksportowych powiązanych ze sobą firm, przedsiębiorców i instytucji działających na terenie województwa morawsko-śląskiego. Dąży do budowy wspólnej tożsamości korporacyjnej w klastrze oraz chce budować zaufanie i pozytywne nastawienie do branży motoryzacyjnej.

Autoklastr został założony w 2006 roku przez 27 firm. Obecnie posiada 93 członków, w tym 14 członków TIER 1. Siedzibą Autoklastra jest Ostrawa. Struktura Autoklastra jest podobna do klastra WSM. Jest to stowarzyszenie osób prawnych i fizycznych. Organami Autoklastra są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Biuro Zarządu.

Autoklastr zlokalizowany jest na terenie kampusu Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie-Poruba co stwarza możliwości bardzo bliskiej współpracy z pracownikami naukowymi i realizację wspólnych projektów oraz wsparcia w zakresie innowacyjnego rozwoju firm członkowskich.

Morawsko-Śląskim Klaster Samochodowy świadczy usługi na rzecz swoich członków. Posiada laboratoria do badania  urządzeń grzewczych i chłodzących, drgań, hałasu, systemów impulsowych. Posiada również centrum robotyki i ergonomii.

Realizuję kilka projektów w ramach funduszy europejskich i regionalnych. Wśród nich możemy wymienić:

  1. Autoklastr dla przyszłości- wsparcie dla transformacji przemysłu motoryzacyjnego firm członkowskich w tym w szczególności MŚP.
  2. Internacjonalizacja klastra- nawiązywanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi i wykorzystanie ich do wspólnych projektów międzynarodowych, nawiązywanie relacji biznesowych i kooperacyjnych, prezentacja dobrych praktyk wśród partnerów zagranicznych.
  3. Autoklastr 110 – obniżenie kosztów szkoleń w firmach członkowskich i pogłębienie wiedzy zawodowej pracowników firm członkowskich. Wdrożenie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, menedżerskich, technicznych, językowych i informatycznych.

W czasie wizyty w Ostrawie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny odbył również rozmowy z przedstawicielem Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Jakubem Stolfą, koordynatorem projektu Drives. Tematem rozmów były zagadnienia związane z realizacją projektu, jego zakończeniem i możliwościami przyszłej współpracy w ramach nowych międzynarodowych przedsięwzięć i nowej perspektywy finansowej.  WSM przedstawił harmonogram podjętych działań związanych z rozpowszechnianiem projektu i zwrócił się o zwiększenie budżetu projektu Drives. Nasza propozycja została przyjęta i budżet WSM zostanie zwiększony o w/w kwotę.