Działalność klastrów w województwie podkarpackim – Metapanel

W dniu 04 maja 2022r. w Rzeszowie odbył się Metapanel Inteligentnych Specjalizacji organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Spotkanie rozpoczęła Wicemarszałek Województwa Pani Ewa Draus. Podczas metapanelu 17 spośród 35 klastrów podkarpackich zaprezentowało informacje o swojej działalności. Obszary w jakich działają klastry to motoryzacja, informatyka, lotnictwo oraz jakość życia. Prezes Ryszard Jania przedstawił informacje o Klastrze Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Kolejnym tematem omówionym podczas spotkania przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Pana Pawła Waisa, była rola klastrów we wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 oraz założenia polityki klastrowej województwa w perspektywie do 2030 roku.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem informacji o formach wsparcia klastrów w perspektywie finansowej 2021-2027. Prezentację wygłosili – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Pan Wojciech Magnowski oraz Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Pani Agnieszka Czuchra.

Ryszard Jania – Prezes Zarządu WSM
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP