EACN ostrzega przed rosnącą niestabilnością dostawców branży motoryzacyjnej – artykuł

Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych EACN ostrzega przed rosnącą niestabilnością dostawców branży motoryzacyjnej z powodu ogromnych wyzwań związanych z transformacją, cyfryzacją i zazielenianiem sektora, na czele z zakłóceniami produkcji po pandemii sanitarnej, niedoborami komponentów i surowców, problemami z łańcuchem dostaw oraz inwazją Rosji na Ukrainę.

EACN zaprasza interesariuszy motoryzacyjnej sieci wartości do:

  1. Ponownego przeanalizowania i dostosowania istniejących umów
  2. Uwzględnienia większej elastyczności w przyszłych kontraktach w krótkim okresie
  3. Tworzenie trwałych partnerstw między zainteresowanymi stronami na poziomie europejskim
  4. Zapoznanie się ze strategiami internacjonalizacji sektora motoryzacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją prasową