GreenSME – spotkanie dla MŚP

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, jest członkiem międzynarodowego konsorcjum greenSME.

greenSME ma na celu wsparcie produkcyjnych MŚP w procesie zrównoważonej transformacji poprzez udzielenie wsparcia doradczego przy przygotowaniu planu działań oraz wsparcia finansowego w postaci 35 000 EUR na projekt pilotażowy w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczący wybranego przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy MŚP produkcyjnego z dostawcą usług specjalistycznych lub/i rozwiązań technologicznych.

Spotkanie informacyjne dla produkcyjnych MŚP
Zapraszam na spotkanie dla MŚP produkcyjnych odnośnie możliwości realizacji projektów pilotażowych wspierających proces zrównoważonej transformacji w przedsiębiorstwie finansowanych w ramach greenSME.

Termin spotkania:

05.03.2024, 9:00-11:00
online (link otrzymają osoby, które zapiszą się na spotkanie)


Podczas spotkania Państwo dowiedzą się:

  • dlaczego warto rozważać zrównoważony rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny;
  • dlaczego warto skorzystać z projektu pilotażowego greenSME, aby np. opracować studium wykonalności, otrzymać doradztwo, testować technologie;
  • jak nawiązać kontakt z dostawcą usług/technologii, z którymi można przygotować i zrealizować projekt pilotażowy.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny przedstawiające sposób w jaki MŚP produkcyjne mogą korzystać z platformy greenSMEhub i uzyskać finansowanie na realizację projektu pilotażowego związanego ze zrównoważonym rozwojem ekologicznym, społecznym czy ekonomicznym.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku poniżej: