RAPORT: Inwentaryzacja klastrów w kontekście ich wpływu na cyfryzację łańcuchów wartości

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości pn. „Inwentaryzacja klastrów w kontekście ich wpływu na cyfryzację łańcuchów wartości” powstały jako wynik badania dotyczącego oceny dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów.

RAPORT: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/raport-inwentaryzacja-klastrow-w-kontekscie-ich-wplywu-na-cyfryzacje-lancuchow-wartosci/

Raport obejmuje, oprócz weryfikacji liczebności i specjalizacji klastrów, przede wszystkim informacje na temat aktywności koordynatorów w zakresie wprowadzania technologii cyfrowych do przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że istnieją istotne obszary wymagające usprawnień oraz wsparcia w celu efektywnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych w klastrach.