Spotkanie zespołu ThinkTank HR w Dębicy

W siedzibie firmy SURET w Dębicy, w dniu 22 marca odbyło się spotkanie grupy HR w ramach zespołów ThinkTank Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.  Tematem przewodnim spotkania były wyzwania dla polityki kadrowej związane między innymi: z obecną presją płacową, radzeniem sobie z brakiem wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku czy też przejmowaniem pracowników przez nowe i często duże firmy wchodzące na ten rynek. Rozmawialiśmy także o niefinansowych metodach motywacyjnych i budowaniu oddanego zespołu, a także innym zagadnieniom z zakresu HR.

Oprócz części o charakterze warsztatowym program wydarzenia obejmował:
prezentację firmy gospodarza w zakresie własnych dobrych praktyk związanych z rekrutacją pracowników
krótką prezentację EWL (firma członkowska WSM) dot. możliwości wsparcia rekrutacji
dyskusję moderowaną nt. aktualnych i perspektywicznych zagrożeń w zakresie kadr
spotkania bilateralne i rozmowy kuluarowe uczestników spotkania i zaproszonych gości

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów:

SURET
BALLUFF
Superior Industries Production Poland
Q-Control
ARR MARR
Pilkington Automotive Poland
EWL
Autopart
Biuro Detektywistyczne SPECTO
Wschodni Sojusz Motoryzacyjny

Więcej na profilu LinkedIn firmy Suret Sp. z o.o.

https://www.linkedin.com/posts/suret_suret-gospodarzem-think-tank-o-rynku-pracy-activity-7178738454430662659-EmUj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop