Dar Mobilności dla Domu Dziecka w Skopaniu

W dniu 4 kwietnia 2024r. w Sandomierzu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Podczas wydarzenia Prezes WSM Ryszard Jania wraz z członkiem Zarządu Krzysztofem Kucharczakiem przekazali samochód na rzecz Domu Dziecka w Skopaniu. Ofiarodawcą jest firma Pilkington Automotive Poland, stowarzyszona we Wschodnim Sojuszu Motoryzacyjnym.

Dla dyrekcji placówki samochód będzie narzędziem nieocenionym w prowadzeniu codziennych obowiązków związanych z jej zarządzaniem. Zapewni szybką reakcję na różne sytuacje i umożliwi sprawną organizację działań.

Hasłem przewodnim był akcji był DAR MOBILNOŚCI 🚗

Samochód został bezpłatnie oznakowany przez najemców Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego: firmę Detail Center Bartłomiej Ślęzak https://tiny.pl/d7n4n na podstawie projektu graficznego przygotowanego przez firmę Web-Box Sp. z o.o. https://web-box.pl/❤️