Udział w Konferencji Upowszechniającej rezultaty projektów Erasmus+ „Pokaż swój projekt! Pokaż swój produkt!”

W dniu 6 czerwca 2024r. wzięliśmy udział w Konferencji: Pokaż swój projekt! Pokaż swój produkt!
Podczas spotkania skupiliśmy się na upowszechnianiu rezultatów programu Erasmus+ prezentując broszurę, która jest rezultatem zrealizowanego przez nasz klaster projektu pn: „Model współpracy szkoły zawodowej z przemysłem.”

Udział w konferencji wzięły organizacje z całej Polski, reprezentujące różne branże. Dzięki temu mieliśmy możliwość aby nie tylko nawiązać kontakt z tymi organizacjami ale również wymienić się doświadczeniami dotyczącymi realizacji projektów.