SYMPOZJUM NAUKOWO-BIZNESOWE

📅  25.06.2024 r., w Tarnobrzegu w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w auli A, odbyło się Sympozjum Naukowo – Biznesowe pn. „Współpraca Pracodawców z Uczelnią – wyzwania i nowe perspektywy”.

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz biznesu.

👉Zgromadzonych gości przywitała Rektor PUZ dr hab. Anna Szylar, prof. Ucz., oficjalnie otwierając Sympozjum

👉Pan Ryszard Jania Prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego i Dyrektor Generalny Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., zaprezentował

🌟 „Rolę Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w kreowaniu współpracy przedsiębiorców z otoczeniem biznesu oraz wspieraniu rozwoju kształcenia praktycznego w subregionie tarnobrzeskim

Podczas zaplanowanej debaty ekspertów uczestnicy dyskutowali o dwóch ważnych tematach:  

❗ Współpraca środowiska biznesu z Uczelnią w kontekście rozwoju badań naukowych – nowe perspektywy,

Proces kształcenia praktycznego ukierunkowanego na potrzeby rynku pracy.

Moderatorami Debaty byli:

✔dr hab. Agata Pierścieniak prof. ucz.,

✔dr hab. Maria Borowska, prof. Ucz,

✔mgr Ryszard Jania,

✔dr inż. Aleksander Kasprzyk

Wyjątkowo bogaty program Sympozjum uzupełniły trzy prelekcje pt.:

Synergia i dezintegracja pozytywna w procesie dydaktycznym – dr hab. Maria Borowska, prof. Ucz,

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – mądrość organizacyjna” – dr hab. Agata Pierścieniak prof. ucz.,

„Międzynarodowe doświadczenia w zakresie współpracy Uczelni z biznesem w kontekście prowadzenia badań naukowych i realizacji kształcenia praktycznego” – prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. University of Economics in Bratislava,

🎯 Sympozjum naukowo-biznesowe połączone z konsultacjami społecznymi jest wydarzeniem promującym otwartą formułę współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem akademickim a także doskonałą formą edukacji.