IOB motorem wsparcia dla Przemysłu 4.0

Cyfryzacja ma istotny wpływ na wszystkie sektory przemysłu jako siła napędowa innowacji, ale także jako zagrożenie dla zatrudnienia w tradycyjnej produkcji. Wiele środkowoeuropejskich firm produkcyjnych pilnie poszukuje wskazówek i wsparcia w transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja to również wyzwanie dla instytucji, które na co dzień działają na rzecz mikro, małych i średnich firm. By dotrzymać kroku ciągłym zmianom wpływającym na przedsiębiorców, dla IOB kluczowe jest rozwijanie własnych kompetencji i stworzenie odpowiednich ofert wsparcia dla MŚP[1]. Do tych IOB, które chcą poznać zagadnienia, dobre praktyki i narzędzia umożliwiające efektywne wsparcie MŚP na różnych poziomach transformacji Przemysłu 4.0, skierowany jest cykl szkoleń otwartych w ramach Projektu Interreg CE 1644 Boost4BSO. Start już w kwietniu 2020.

Przemysł 4.0 to nie tylko umieszczenie kilkudziesięciu dodatkowych czujników w parku maszynowym firmy, czy podłączenie robotów i przenośników do systemu planowania i zarządzania zasobami. To zdefiniowanie na nowo relacji między technologiami, procesami i ludźmi. Celem jest zburzenie barier, które dotychczas uniemożliwiały firmom dalsze obniżanie kosztów lub tworzenie nowych wartości. W związku z tym, konieczne jest zrozumienie przesłanek stojących za dotychczasowym funkcjonowaniem danego MŚP oraz motywów określających powód zmiany. Bez tych spostrzeżeń instytucjom otoczenia biznesu trudno będzie przekonać kierownictwo MŚP do rozpoczęcia dyskusji na temat procesów zmian P4.0.

„Dla tych IOB, które rozważają wzmocnienie swojego wewnętrznego potencjału i kompetencji w zakresie usług wsparcia biznesu I4.0, konsorcjum Projektu Boost4BSO oferuje cykl szkoleń otwartych. Projekt Interreg CE Boost4BSO, realizowany przez konsorcjum ośmiu partnerów z sześciu krajów zakłada wsparcie dla IOB w obszarze Przemysłu 4.0” – mówi Łukasz Górecki, Menedżer Klastra, a  za razem Koordynator projektu ze strony Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Projekt Boost4BSO ma na celu wsparcie MŚP z Europy Środkowej i Wschodniej, często nieposiadające dostatecznej wiedzy o aspektach Przemysłu 4.0, aby lepiej radziły sobie z usługami wsparcia firm w obrębie transformacji przemysłowej i cyfrowej” – dodaje Ewa Dudzic-Widera, Specjalista ds. Projektów. Cykl szkoleń dla IOB planowany jest na kwiecień-maj 2021 r. i uwzględniać będzie nie tylko kwestie nowych technologii czy procesów, lecz także całościową koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej, modeli biznesowych i zdefiniowanie na nowo roli technologii, procesów i ludzi w tworzeniu, produkcji i dostarczaniu produktów i usług.

Pierwsze 4 spotkania odbędą się on-line w języku angielskim:

  • 15 kwietnia 2021, godz. 14:30-16:30 – Industry 4.0 opportunity assessment
  • 22 kwietnia 2021, godz. 14:30-16:30 – Understanding I4.0 technical implementations
  • 29 kwietnia 2021, godz. 14:30-16:30 – Understanding I4.0 business implementations
  • 6 maja 2021, godz. 14:30-16:30 – Design of I4.0 transformation roadmap

Piąte spotkanie planowane jest jako spotkanie fizyczne, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Gospodarzem spotkania dla polskich IOB będzie Klaster SA&AM, partner projektu Boost4BSO.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/oarcVuwAMUZN7PZ86

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Ewa Dudzic-Widera, edudzic@silesia-automotive.pl 

Łukasz Górecki, lgorecki@silesia-automotive.pl 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Boost4BSO.html


[1]Boost4BSO, D.T1.1.1 „Summary of challenges and needs of BSO in I4.0 context”, May 2020.