Konferencja prasowa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 16 kwietnia br. w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka oraz przedstawicieli Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowarzyszenia Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Konferencja poświęcona była tematom związanym z zarządzaniem Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym oraz projektami realizowanymi przez TARR S.A.

Konferencję rozpoczął Pan Dariusz Bożek. Przedstawił historię powstania Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która rozpoczęła działalność trudnym czasie dla gospodarki. O utworzeniu TARR S.A. zadecydowały władze województwa Tarnobrzeskiego. Była to inicjatywa służąca rozwojowi przedsiębiorczości po upadku przemysłu siarkowego. Prezydent Bożek zaznaczył również, że obecnie w Tarnobrzegu dąży się do tego, aby zapewnić przedsiębiorcom warunki do rozwoju. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje w tym celu szereg projektów, jak również wspólnie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym stwarzają warunki do lokowania nowych przedsięwzięć w TPPT.

Dyrektor Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Pan Maciej Ślęzak, potwierdził słowa Prezydenta Bożka:

Misją parku jest przede wszystkim podwyższanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tarnobrzeg, wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych, a przede wszystkim wspieranie młodych, początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zlokalizować swoją działalność w Tarnobrzegu.

Następnie przedstawił informacje dotyczące zarządzania Parkiem, zarówno w kwestii technicznej jak i związanej z obsługą najemców. Jak poinformował, powierzchnie w Parku są wykorzystane w 97%, a do wynajęcia pozostało ok. 244m2 powierzchni biurowej. Dyrektor zachęcił słuchaczy do lokalizowania swoich przedsięwzięć w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Ryszard Jania wypowiedział się nt. roli Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w TPPT.

Rola Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego w tym konsorcjum i w parku jest taka, że ma to być zalążek ciekawych pomysłów współpracy z firmami już istniejącymi na zasadzie nowych projektów bądź nowych start-upów. Takich przykładów firm, które są naszymi członkami mamy sporo.

Następnie głos zabrał Prezes TARR S.A. Bogusław Kobyłecki. Jak poinformował, Agencja jest w trakcie realizacji pięciu projektów o łącznej wartości 12 mln zł. Tylko w zeszłym roku utworzono 40 działalności gospodarczych. W roku bieżącym liczba ta ma wynieść 85. Nowe działalności gospodarcze mają być efektem projektów „Wsparcie Przedsiębiorczości na terenie MOW Tarnobrzeg” oraz „Młodzi aktywni, efektywni od dziś”.