Podpisanie listu intencyjnego o współpracy klastrów motoryzacyjnych

Podczas wieczornej ceremonii International Automotive Business Meeting 9 maja w Jaworznie, polskie klastry motoryzacyjne podpisały list intencyjny wyrażający wolę rozwoju i zintensyfikowania współpracy klastrowej na rzecz rozwoju branży automotive w Polsce.


Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w procesie, największej od stu lat transformacji. Silny trend w kierunku ekologicznej produkcji, zeroemisyjnego transportu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii cyfrowych zmienia to, w jaki sposób oraz jakie produkty wytwarzają firmy branży motoryzacyjnej. Taka sytuacja stanowi dla wielu firm działających w branży motoryzacyjnej ogromne wyzwanie, z jednej strony szanse, ale także zagrożenie.


Wsparciem w transformacji przemysłu motoryzacyjnego i jego dalszego rozwoju w Polsce są aktywnie działające klastry motoryzacyjne, które dostrzegają rosnącą potrzebę zacieśniania współpracy między-klastrowej dla osiągnięcia lepszych efektów.


Cztery motoryzacyjne klastry zadeklarowały dzisiaj wolę współpracy, wzajemnego wsparcia
i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju silnego i nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

Sygnatariuszami Listu Intencyjnego są:
Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (WSM) reprezentowany przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny,
• Ryszard Jania – Prezes Stowarzyszenia
• Krzysztof Kucharczak – Członek Zarządu

Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) reprezentowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.,
• dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu
• Łukasz Górecki – Dyrektor Klastra

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) reprezentowana przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna,
• dr inż. Karol Zielonka – Wiceprezes
• Bartosz Mielecki – Dyrektor Zarządzający

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM) reprezentowany przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,
• Przemysław Bożek – Prezes Zarządu
• Mariusz Kędziora – Prokurent

Ryszard Jania oraz Krzysztof Kucharczak